Gå til innhold
Annonse

Vil ta Benchmark til retten for falske anklager - Vi har tapt over 200 millioner

Neptune Pharma.
Neptune Pharma.

Borgarting Lagmansrett konkluderte med at Neptune Pharma ikke har brukt ulovlig informasjon for utvikling av deres lusemiddel "Azazure Vet". Nå varsler Neptune at de igjen vil ta Benchmark til retten for de økonomiske skadene den treårige saken har påført dem.

Annonse

Benchmark Animal Health Group Ltd gikk gjennom sitt selskap Fish Vet Group (FVG), til sak mot legemiddel-distributør Europharma og legemiddelprodusent Neptune Pharma tilbake i 2014.  FVG forlangte da at Neptun sin versjon av lusemiddelet med virkestoffet azametifos, kalt «Azazure Vet» ble stanset, ettersom FVG mente Neptune skulle ha utnyttet deres kunnskap om leveranse og produksjon av azametifos  mot lakselus, i sitt produkt. Benchmark krevde også 150 millioner i skadeerstatning fra Neptune.

Oslo tingrett forkastet søksmålet, men ga samtidig Benchmark erstatning for et brudd på markedsføringsloven fra Neptunes side. Tidligere i uken ble det kjent at Borgarting lagmansrett har besluttet at Neptun ikke har brukt kunnskap ulovlig.

Retten  forkaster anken fra Benchmark og FVG på erstatningskravet, samt anken fra Neptune Pharma i forholdet hvor de måtte betale for å ha brukt varemerket til Benchmark. Lagmansretten har også vedtatt at Benchmark og FVG samlet må betale saksomkostninger for lagmansretten på tilsammen 1, 8 millioner.

Les også: Lagmansretten avviste Benchmark-anke på tvist om lusemiddel

Adrian Endacott. Foto: Privat/LinkeIn
Adrian Endacott. Foto: Privat/LinkeIn

- Økonomiske tap på 200 millioner

I en pressemelding fra Neptune Pharma kommenterer nå eier Adrian Endacott saken.

- I 40 måneder har FVG og Benchmark brukt det norske rettssystemet som et verktøy for å trakkasere meg, min far og mine selskaper. Vi har blitt helt frikjent fra de falske påstandene om tyveri av forretningshemmeligheter av FVG og Benchmark. Både Oslo-tingrett og Borgarting Lagmansrett dømmer til vår fordel, sier Adrian Endacott i meldingen.

Han sier også at den økonomiske skaden Benchmark og FVG har forårsaket Neptun med saken, anslås å være over 200 millioner kroner.

- I tillegg til økonomisk skade er det en menneskelig side i denne saken. Saken har vært en stor byrde for familien min. Det kam jeg ikke tilgi, sier han.

Det påpekes også at dommen fra Lagmansretten derfor ikke representerer slutten på saken.

- Den signaliserer begynnelsen av Neptuns jakt på rettferdighet. Vi vil ikke gi oss før personene ansvarlige for de falske anklagen er brakt for retten, og Neptun har blitt tilstrekkelig kompensert for de økonomiske tapene saken har gitt.

Kyst.no har henvendt  seg til Benchmark for videre kommentarer til saken.