Gå til innhold
Annonse

Vil utgjøre en forskjell i måten man drifter på

Selskapet har kontorer i Lofoten, og testlokaler like utenfor vinduene. Her ser du området Fiskebølvika, sett mot øst.
Selskapet har kontorer i Lofoten, og testlokaler like utenfor vinduene. Her ser du området Fiskebølvika, sett mot øst.

Ustyrsleverandøren Norlense ønsker å utvikle produkter som vil gjøre en forskjell i måten oppdretterne drifter på. 

Annonse

Arne Moen, selger havbruk i Norlense sier til Kyst.no at satsingen deres innenfor havbruk ble igangsatt i 2018, og selskapet er derfor i etableringsfasen på dette tidspunktet.

- Vi er derimot godt i gang med våre planer og har en god dialog med næringen.

Selskapets hovedkompetanse ligger innenfor fleksible konstruksjoner i sjø, noe Moen sier de har veldokumenterte erfaringer med.

Utnytter felles kunnskap

Som ny aktør påpeker han at de er svært opptatt av å samarbeide med havbruksnæringen, som har høy kompetanse på fiskehelse.

- Vi ønsker også å samarbeide med de beste leverandørene på deres fagfelt slik at vi utnytter felles kunnskap i produktutviklingen. Jeg har tro på at vi gjennom et tett samarbeid med næringen også innenfor havbruk vil klare å utvikle produkter som vil gjøre en forskjell på måten man drifter på. Med tanke på vår bakgrunn tror jeg våre ambisjoner er realistiske, sier han til Kyst.no.

Arne Moen, selger havbruk i Norlense sier de har mange FoU-prosjekter gående og mener resultatene hittil er veldig interessante for havbruksnæringen. Foto: privat.
Arne Moen, selger havbruk i Norlense sier de har mange FoU-prosjekter gående og mener resultatene hittil er veldig interessante for havbruksnæringen. Foto: privat.

Flere FoU-prosjekter

Moen opplyser at de derfor er en bidragsyter i en rekke FoU prosjekter knyttet til havbruksnæringen.  

- Vårt inntrykk av forskningsprosjektene er at dette vil ha stor interesse for næringen, men han påpeker at det er litt tidlig å gå ut med noe mer info om dette på nåværende tidspunkt.

Moen sier de gjør nye investeringer løpende når de ser et langsiktig behov på området.

- Vi har imidlertid en moderne og innkjørt maskinpark i et produksjonsbygg med optimal beliggenhet. Vi anser beliggenhet som svært viktig da vi har fantastiske testfasiliteter rett utenfor produksjonsbygget, hvor vi har mulighet til å teste våre produkter under nord-norske offshore-forhold. Investeringer i nye ansatte gjør vi også løpende når behovet tilsier det, opplyser han. 

Jobber med fleksible konstruksjoner i sjø

Til tross for at selskapet er ny i havbruksbransjen med egen satsing understreker Moen at de har relativt lang erfaring fra havbruk.

- Selskapet ble etablert i 1975, men satset ikke mot havbruk før på 80 tallet, hvor vi hadde egne matfisk-konsesjoner. På dette tidspunktet utviklet og testet vi en rekke løsninger som igjen er dagsaktuelle. Disse konsesjonene har siden blitt solgt til lokale aktører, forklarer han. 

I den senere tid har selskapet forestått produksjon på luseskjørt på vegne av andre aktører, samt større og mer komplekse produkter som eksempelvis lukket merder.

- Vi vil også trekke fram vårt gode samarbeid med Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS), hvor vi i samarbeid har utviklet innovative løsninger, legger han til. 

Fokuserer på kjerne kompetansen

Moen påpeker at de har generelt høy aktivitet og opplever stor vekst innenfor flere områder.

- Vi har den senere tid inngått en rekke langsiktige samarbeidsavtaler herunder Norske Forsvaret, FN, Røde Kors og Nato. Innenfor havbruk har vi levert flere lukkede merder den senere tid.

- Hvordan vil du beskrive markedet nå? 

- Vi ser positivt på markedet, men er kjent med at det er tøff konkurranse på enkelte områder. 

Han sier erfaringen deres fra oljevern har blitt synliggjort i forbindelse med Helge Ingstad ulykken, blant annet.

- Det å kunne skreddersy beredskap til en næring som har ansvar for store verdier er viktig. Vi har en rekke tilfeller hvor mindre utslipp har påført enkelte aktører store økonomiske konsekvenser. Dette er konsekvenser som kunne vært unngått gjennom en lettere beredskap. Dette tankesettet knyttet til utslipps beredskap har vi også overført mot gjenfangst og rømning. Dette markedet er for eksempel positivt, sier han til Kyst.no. 

Dyktige ansatte

Selskapet har også gjort en ny ansettelse, og Moen sier de har ansatt en erfaren og dyktig ingeniør som bistår i teknisk tegning, beregninger og oppbygningen av deres produkter.

- Vi er også ISO sertifisert av DNV-GL og skal ansatte en ny kvalitetskoordinator. Sistnevnte stilling ser vi som svært viktig da vi er kvalitets orientert og at vi har svært kvalitetsbevisste kunder, forteller han. 

For tiden er selskapet 34 ansatte pluss innleie av vikarer i tilknytning av deres produksjon i Lofoten. Selskapet har også kontorer i Tromsø, Oslo, Rio de Janeiro (Brasil) og Mumbai (India).

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse