Gå til innhold
Annonse

Vil utvikle protokoll for rognkjeks som avlusingsmetode

Illustrasjonsfoto av rensefisken rognkjeks. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Illustrasjonsfoto av rensefisken rognkjeks. Foto: Pål Mugaas Jensen.

I starten av november gikk startskuddet for arbeidspakke 3 i forskningsprosjektet «CycLus», som omhandler adferden til rognkjeks i merd. Her skal en se nærmere på bruk av akustisk telemetri som verktøy for adferds observasjoner av rognkjeks og laks i samspill i stor-skala merd, melder Henning Urke fra INAQ i FHFs Rensefisknytt.  

Annonse

Bjørøya AS har sammen med Universitetet i Nordland, Nofima, Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral, NTNU, Thelma Biotel AS, INAQ AS, Marin Konsulent for Nord Trøndelag og Aqua Kompetanse etablert et forskingsprosjekt med kortnavnet «CycLus».

Eksperimentet vil kunne generere et datagrunnlag for å si noe om distribusjon/ overlapp av laks og rognkjeks til enhver tid, og kunne vise forskjeller i adferd over tid som igjen kan linkes opp mot forandringer i miljøforhold over året. En kan samtidig gjennom GPS-posisjonering av både rognkjeks og laks kunne verifisere overlappende adferd som kan kobles opp mot lusespising.

Hovedmålet er å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode, som en viktig del av en helhetlig bekjempelsesstrategi mot lakselus.

Ulike arbeidspakker

Arbeidspakke 2 med fokus på fiskehelse og velferd i merd er under oppseiling. Her vil det bli merket opp 1000 rognkjeks med ekstern floy-tag for å kunne estimere overlevelse, vekst og lusespising gjennom fangst/gjenfangst-prinsippet, samt velferdsscore og prøveuttak av ulike vev og organ.

Ved UiN er arbeidet med arbeidspakke 1, Basale fysiologiske behov og dyrevelferd, allerede godt i gang. To studenter tar sine masteroppgaver i forbindelse med denne arbeidspakken.

Laboratoriet i studiene bruker metodikker som skal supplere og komplettere feltundersøkelsene. Bruk av hjerterate for å finne temperaturoptimum og maksimale temperaturtålegrenser for rognkjeks ble gjennomført våren 2015, mens svømmekapasitet og svømmevillighet skal undersøkes i spesialkonstruerte svømmekamre våren 2016.

I forbindelse med disse studiene kartlegges også effekter av ulike miljøforhold på slimproduksjon og ulike funksjonelle proteiner i hud og slim av en doktorgradsstudent som er tilknyttet prosjektet.

Resultater fra prosjektet vil bli presentert på FHF sin Rensefisk-konferanse 2016.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse