Gå til innhold
Annonse
settefisk
settefisk

Villa Settefisk og Villa Smolt vil doble den nåværende produksjonen ved lokaliteten deres på Moltustranda i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Smolt - settefisk. Foto: Kyst.no
Smolt - settefisk. Foto: Kyst.no

Villa Settefisk og Villa Smolt driver virksomheten sammen på lokaliteten Moltustranda i Herøy kommune i Møre og Romsdal, og har i dag tillatelse til produksjon av totalt 2,5 millioner fisk årlig. Nå ønsker selskapene å doble dette til 5 millioner fisk årlig.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt selskapene tillatelse etter forurensingsloven til å øke produksjonen, men tillatelsen trer ikke i kraft før det er gitt tillatelse etter akvakulturloven. Denne er det Møre og Romsdal fylkeskommune som til slutt må gi.

Annonse