Gå til innhold
Annonse

Virussykdommer og lakselus skapte problemer i 2012

Brit Hjeltnes
Brit Hjeltnes

Virussykdommer og lakselus var blant de største utfordringene for havbruksnæringen i 2012. På sikt kan resistensutvikling mot lusemidler bli et alvorlig problem. I tillegg er svinnet fra utsett i sjø til slakting høyt.

Annonse

Fiskehelserapporten for 2012 som nå foreligger viser at det er problemer med sykdom, spesielt virussykdommer er helt klart en av de største utfordringene som oppdrettsnæringen på landsbasis, melder Veterinærinstituttet. Særlig har antall anlegg som fikk påvist pankreassyke (PD) økt, med 137 påvisninger i 2012 mot 89 i 2011. Imidlertid har dødeligheten ved enkeltutbrudd generelt sett, gått ned,

- Spredningen av den nye varianten av pankreassykevirus PD (SAV-2) i Midt-Norge var et stort tilbakeslag og førte til flytting av tiltaksgrensen. Dette øker faren for videre smittespredning nordover, sier Brit Hjeltnes, avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, på instituttets nettsider. Men vi har også sett lyspunkter, fortsetter Hjeltnes. Den alvorlige, meldepliktige virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) har de siste årene vært under god kontroll og Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) som i mange år har gitt betydelige tap både i klekkerier og hos postsmolt, ser nå ut til å være i tilbakegang. Sannsynligvis er det bedre avlsmateriale og smittehygieniske tiltak i settefiskfasen som har ført til dette, sier hun.

Ny oppblomstring med kaldtvannsvibriose Hjeltnes påpeker at årets oppblomstring av kaldtvannsvibriose viser at det er viktig å opprettholde kompetanse også på sykdomsproblemer vi i utgangspunktet tror er under full kontroll. Årsakene til oppblomstringen er ikke klarlagt, men må følges opp.

AGD –den neste store utfordringen? Store problemer med amøbeindusert gjellesykdom (AGD)har gjort seg gjeldende i Storbritannia gjør at oppdrettsindustrien frykter lignede tilstander i Norge. − Amøben finnes i norske farvann, men det er vanskelig å forutsi om den vil gi tilsvarende problemer for norsk oppdrettsfisk. Oppdrettere, forvaltning og forvaltningsstøtteorganisasjoner gjør likevel lurt i å øke sin beredskap, poengterer hun.

Totalt har Veterinærinstituttet fått inn ca. 2200 saker for oppklaring av sykdomsproblemer på oppdrettsfisk i 2012. I tillegg kommer saker for sykdomsovervåking, oppdrag og forskning. De aller fleste sakene er fra laks (1909). Gjennom å kombinere patologi, klinikk og agenspåvisninger prøver vi både å påvise sykdomsagens og sykdomsårsak. I vårt arbeid skiller vi mellom hva fisken dør av og hva den dør med.

Last ned Fiskehelserapporten for 2012 her

 

Annonse