Gå til innhold
Annonse
Hos Wilsgård Fiskeoppdrett i Troms  går produksjonen som planlagt, selv om flere av de ansatte er i karantene. Foto: Privat
Hos Wilsgård Fiskeoppdrett i Troms går produksjonen som planlagt, selv om flere av de ansatte er i karantene. Foto: Privat

Hos Wilsgård går produksjonen som planlagt og fisken blir transportert dit den skal. Samtidig har selskapet medarbeidere i karantene og kan få MTB-utfordringer.

Annonse

Mens flere bedrifter i Norge melder om permitteringer og utfordringer med driften, forteller daglig leder i Wilsgård  Fiskeoppdrett, Fredd Wilsgård, at de så langt ikke er spesielt rammet av koronaviruset.

- Så langt er det business as usual, forteller han til Kyst.no

Selskapet har for tiden fire personer i karantene. En på matfisk, en på servicebåt, en på slakteriet og en på filetfabrikken.

- Selv om vi som næring har mulighet til å dispensere fra karantenekravet, så har vi valgt ut fra egne risikovurderinger å holde karantene, understreker daglig leder. 

Ikke påvirket

Pr. dags dato er ikke produksjonen påvirket, men endringer kan skje raskt, ifølge Wilsgård, om flere av medarbeiderne får påvist korona og hele produksjonsenheter må i karantene.

Videre forteller han at slaktingen så langt ikke er påvirket, og at de forholder seg til den oppsatte planen.

Daglig leder Fredd Wilsgård forteller at de gjennomfører mange tiltak for å redusere smitterisiko.  Foto: Thomas Rasmussen / Wilsgård Fiskeoppdrett.
Daglig leder Fredd Wilsgård forteller at de gjennomfører mange tiltak for å redusere smitterisiko. Foto: Thomas Rasmussen / Wilsgård Fiskeoppdrett.

- Dersom dette skulle endre seg vil vi få utfordringer med MTB på deler av vår produksjon. Vi har to forskjellige MTB-grenser å forholde oss til med blå og grønne tillatelser.

Han legger til at de i sum på sine tillatelser har god kapasitet. Samtidig forteller han at de når taket en gang etter påske på en av MTB-grensene, dersom slakteriet ikke kan ta ut fisk.

Tar forbehold

Når det kommer til logistikk forteller Wilsgård at ting går som normalt.

- Men eksportører og kunder tar nå forbehold om at de kan få ta ut fisk fra Norge, og at de kommer inn i de landene de skal.

Daglig leder poengterer at de så langt ikke har hatt noen problemer.

Gjennomfører tiltak

Wilsgård forklarer at selskapet gjør mange tiltak for å hindre smitte, fra det åpenbare omkring hygiene, desinfeksjonsstasjoner, renholdsplaner med mer.

- Vi har stoppet alt av besøk inn til bedriftene og all annen kontakt som kan stoppes. Av de mer inngripende tiltak, legger vi begrensninger på våre medarbeideres fritid, forteller han.

Tiltakene handler om å forholde seg til helsemyndighetenes råd vedrørende omgang med mennesker, og at en husker på dette spesielt i fritiden.

- I Wilsgård har vi valgt en strategi som kan oppfattes som å «male fanden på veggen» - dette er bevisst fra vår side! Vi skal i ettertid heller ha vært pessimister og gjort for mye, enn å sitte med «laksen i postkassen» og vært naive, forklarer han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse