Gå til innhold
Annonse
Designet har en karakteristisk baugprofil.
Designet har en karakteristisk baugprofil.

Byggenr. 195 fra Aas Mek. Verksted er det nye store brønnbåt designet av typen AAS 3602 STDE. Overlevering av skipet ble utført den 16. januar 2017 med dåp på Stord den 21. januar. Gudmor var Marie Louise Hvide, datter til Anders Hvide, styreformann i Sølvtrans AS.

Broløsningen er moderne og funksjonell.
Broløsningen er moderne og funksjonell.

Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord har Norges mest moderne brønnbåtflåte og betjener oppdrettskunder i Hordaland og Rogaland. M/S «Øystrand» er den 15. brønnbåten Aas Mek. Verksted leverer til rederiet. Derfor var det også gleden stor over at det vnettopp var Bømlo Brønnbåtservice som først tok levering av dette nye designet. Sølvtrans AS kjøpte for ett år tilbake 100 prosent av aksjene i Bømlo Brønnbåtservice AS og Bømlo Holding AS. Sølvtrans AS er verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret.

Med lastekapasitet på 3600 m3/540 tonn levende laks, er «Øystrand» ei skikkelig rugge. Det nye designet er utviklet av verftet selv på basis av lang erfaring med denne fartøystypen. Skrogmessig er det testet i modelltanken i Trondheim for optimalisering av skroglinjer for lavest mulig energiforbruk og størst mulig fart på last og ballast. Sirkulasjonen i lasterommet er optimalisert med CFD analyse for å få best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. Skrogkonseptet er en videreutvikling av vårt spesielle forskipsdesign som gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisken og mannskapet, heter det i en pressemelding fra verftet. Båten er arrangert for åpen og lukket transport, sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

Den 15. brønnbåten Aas leverer til rederiet

M/S «Øystrand» er arrangert med elleve enmannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue, salong med panorama utsikt, kino, trimrom, samt skye lounge med jacuzzi og sittegruppe på toppen av styrhuset med 360 o panoramautsikt.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemer, fjernstyring av all last og fiske håndtering. Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing etter strengeste krav.

Lastearrangementet

Lasterommet er på totalt 3600 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opptil ti meter trykkhøyde. Det er montert to doble vakuumpumpe anlegg med 4 x 6400 l tanker. Lastesystemet er arrangert med avsiling for sjøvann og ferskvann for bruk ved ferskvannsbading av fisken for avlusing og amøbebehandling.

Båten er utrustet med den nyeste teknologien tilgjengelig for behandling av fisken og vannet den transporteres i. Videre er båten utstyrt med filter og UV anlegg med kapasitet for behandling av alt sirkulert vann ved UV lukket transport, smolt transport o.l. Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Om bord er system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringssystem "Well Wash" – alt i henhold til nytt regelverk for brønnbåter. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklus styrt prosess.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l i forbindelse med lasting langs merdene.

Dieselelektrisk fremdrift

For optimal økonomisk og miljømessig drift, er båten utstyrt med Siemens Blue Drive dieselelektrisk fremdriftssystem på 3000 kW. Strømproduksjon besørges av 4 stk. CAT 3512C hjelpemotorer, hver med en kapasitet på 1550 kW og totalt 6200 kW. I tillegg er det installert 1 stk. 200 kW Scania DI 13 75M havne-/nødaggregat. Båten er utstyrt med Scana Volda AG 680K gear og propellanlegg med 3 meter propell i dyse, 2 stk. Brunvoll FU-63-LTC sidepropeller hver på 700 kW, og Rolls-Royce SR662 FCP styremaskin og FB-H flap ror.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fem Palfinger kraner på dekk. Én på 75 t/m, tre på 48 t/m og en proviantkran akter på 23 t/m. Det er i tillegg montert fire 5 t capstans for assistanse ved merdene. Båten er utstyrt med to stk. ankervinsjer og fem stk. fortøyningsvinsjer. Det er montert Aqua Scan fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin.

Nybyggets elektroniske utstyr er en leveranse fra O. Øverland, mens Vik Elektro har forestått det elektriske.

Hoveddata

Lengde oa

79,80 meter

Lengde bpp

77,12 meter

Størte bredde

16,00 meter

Dybde i riss

7,60 meter

Brt

Ca 3401

IMO nr.

9772448