Gå til innhold

Dialogmøte - Hva er beste praksis for produksjon av stor laksesmolt?

Prosjektet «Kunnskapskartlegging – produksjon av stor laksesmolt», har som målsetting å kartlegge dagens praksis for produksjon av stor laksesmolt for å så gi en anbefaling om hva som er bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Prosjektet er finansiert av FHF og ledes av Nofima i samarbeid med NORCE, BDO, Åkerblå, Fiskaaling, UiB, UiT og Avrik. I prosjektet vil man samle inn og analysere relevante data fra kommersiell produksjon av atlantisk laks fra næringsaktører i Norge, Chile, Canada, Skottland og Færøyene. Gjennom prosjektet skal prosjektgruppa kartlegge næringens praksis og erfaringer, kombinert med forskning og komme med anbefalinger til produksjon av stor laksesmolt. I dag bruker oppdrettere flere protokoller for produksjon av stor laksesmolt, blant annet med ulik bruk av lysstyring, temperatur, salttilsettinger, fôr og genetikk. I tillegg settes smolten ut i sjø på ulike tider av året, som gjør at smolten møter ulike miljøbetingelser etter utsett. Vår forståelse er at prestasjon ved utsett av stor laksesmolt i sjø varierer, men omfanget av problemet eller årsakene er ikke kartlagt godt nok. Vi inviterer derfor til dialogmøte med settefiskprodusenter og matfiskprodusenter for å komme i tett dialog med næringsaktører slik at vi kan få innsikt i utfordringer og ambisjoner for stor laksesmolt. Dette er første av i alt 3 planlagte dialogmøter i prosjektet. I dialogmøtene vil prosjektets resultater så langt bli presentert og vi ønsker å oppnå dialog om erfaringer, utfordringer og muligheter som vil danne grunnlaget for anbefaling av en bedre praksis for produksjon av stor laksesmolt under ulike scenarioer. Hvordan smolten presterer etter overføring til sjø, ut fra størrelse og produksjonsregime, vil være en viktig del av kartleggingen for å gi en anbefaling for beste praksis av produksjon av stor laksesmolt og det er derfor ønskelig at både settefiskaktører og aktører på sjøanlegg deltar i dialogmøtene.
Sted
Clarion Hotel & Congress, Trondheim
Startdato
05.05.2022
Sluttdato
05.05.2022
Tid
13.30-16.30