Gå til innhold
Annonse

E-konferansen 2019

08:30 – 17:00   PROGRAM

Mer om E-konferansen 2019

9:30 Velkommen - Marit Warncke, Adm Dir, Bergen Næringsråd

09:45 Regjeringens politikk for elektrifisering innen marin industri- og transportsektor - Sveinung Rotevatn, Klima- og miljødepartementet

10:10 Opposisjonens politikk for elektrifisering innen marin industri- og transportsektor - Nasjonal talsperson Arild Hermstad, Miljøpartiet De Grønne

10:35 The electricity sector is witnessing its most dramatic transformation since its birth more than a century ago - Head of Energy Technology Policy Division, Mr. Timur Guel, International Energy Agency

 

11:00 P A U S E
 

11:30 Grønne finansmarkeder i Norge og internasjonalt - Chief Analyst Thina Saltvedt, Nordea Markets

11:55 Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden - Adm. dir. Knut Kroepelien, EnergiNorge

12:20 Elektrifisering og nye arbeidsplasser - Forbundsleder Jan Olav Andersen, El og IT Forbundet

 

12:45 L U N S J

 

13:45 Hvordan vil en omfattende elektrifisering innen marin industri- og transportsektor påvirke kraftsystemet? - Konsernsjef Auke Lont, Statnett

14:10 Nysnø akselererer det grønne skiftet - Adm. dir. Siri Kalvig, Nysnø Invest

14:35 Elektrifisering som drivkraft - Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK AS

15:00 Elektrifisert transport på sjø - med store batterier og hydrogendrevne brenselsceller - Adm.dir. Vegard Frihammer, Greenstat AS

 

15:25 P A U S E
 

15:50 Elektrifisering i havbruksnæringen - Fagsjef Strategi og Utvikling Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS

16:15 Grønn marin innovasjon - R&D Manager Gisle Nondal, GCE Ocean Technology

16:40 Batteriproduksjon i Norge – Reduserer utslipp over hele verden - Senior Vice President Roger Rosvold, Corvus Norway AS

17:00 Oppsummering konferanseslutt

Sted
Bergen, Quality Hotel Edvard Grieg
Startdato
24.10.2019
Sluttdato
24.10.2019
Tid

08:30 – 17:00   PROGRAM

9:30 Velkommen - Marit Warncke, Adm Dir, Bergen Næringsråd

 Marit Warncke er er administrerende direktør i Bergen Næringsråd. Hun er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse. Hun har lang erfaring på toppledernivå. Før hun kom til Bergen Næringsråd var hun direktør i Falck Nutec. I tillegg har hun hatt en rekke styre- og tillitsverv i ulike virksomheter, blant annet i styret ved NHH og Vinmonopolet AS.  Som andre kvinne ble hun tildelt Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt den første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Annonse