Gå til innhold

Etter- og videreutdannings kurs i RAS ved NTNU

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19142 Kurset gir en bred innføring i resirkuleringsanlegg for akvakultur og hvordan riktig vannbehandling bidrar til å skape et stabilt og optimalt vannmiljø. Design, dimensjonering, oppstart, drift, avfallshåndtering, ressursutnyttelse, risikovurdering og handlingsplaner blir behandlet. Kurset dekker resirkuleringsanlegg med ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, samt marin yngel og matfisk.
Sted
Trondheim
Startdato
22.02.2021
Sluttdato
26.03.2021
Tid
Seminaruke 1 og 2: mandag kl. 9:00 til fredag kl. 16:00