Gå til innhold

Fremtidens smoltproduksjon - sjette konferanse på bruk av resirkulering i oppdrett

Den sjette konferansen “Fremtidens smoltproduksjon” blir avholdt som webinar 21. oktober 2020. Konferansen organiseres i samarbeid mellom Nofima og Sunndal Næringsselskap. Arrangøren jobber med muligheter for simultanoversettelse til engelsk for deltagere som ikke behersker norsk. Det er fire tema som løftes fram på årets konferanse: • Produksjon i lukkede systemer i fremtiden • Industrien sine erfaringer med ulike protokoller for produksjon av smolt i resirkulering (RAS) • Genetikk og RAS • Forskning på laks i lukkede systemer Det blir også presentasjoner om desinfeksjon i RAS, mikrobiell komposisjon av RAS-vann, H2S, bruk av membranfiltrering som tiltak mot H2S-forgiftning, og noen av de pågående prosjektene med semi-lukkede systemer. Flere innlegg vil vise de siste resultatene fra CtrlAQUA – Senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, som ledes av Nofima på Sunndalsøra.
Sted
Webinar
Startdato
21.10.2020
Sluttdato
21.10.2020
Tid
Konferansen varer fra kl. 9-15, og går som webinar. Følg med på www.smoltproduksjon.no for oppdatert info om påmelding, program og pålogging.