Gå til innhold
Annonse

Håp i Havet 2020

Håp i Havet er en fagkonferanse som arrangeres årlig ved UiT Norges arktiske universitet. Dette er det 18. året konferansen går av stabelen, og fokuset er fortsatt det samme: de endeløse mulighetene langs kysten og i havet. Formålet med konferansen er å inspirere deltagerne til å engasjere seg i kysten, havet og nordområdene. Gjennom å skape en arena for utveksling av erfaring, kunnskap og idéer har konferansen bidratt til dette. Konferansen arrangeres av studenter ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, men er for alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er næringslivet, forskningsmiljøet og politiske aktører sterkt representert. Dette gir konferansen en sjelden mulighet til å aktualisere temaet som løftes frem, ovenfor et bredt spekter av fagområder.
Sted
Norges fiskerihøgskole
Startdato
12.02.2020
Sluttdato
13.02.2020
Annonse