Gå til innhold
Annonse

Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?

Bellona gir et generelt innblikk i status for marin plastforsøpling langs vår egen kyst, ulike kilder og oppdrettsnæringas rolle – med fokus på hvordan den kan bidra til å redusere problemet. Grieg Seafood og Bellona har gått sammen i et prosjekt der de ønsker å sette fokus på oppdrettsnæringens plastforbruk og kartlegge eventuelle lekkasjer til miljøet. Hør Grieg Seafood forteller om erfaringer gjort så langt i prosjektet, tiltak hittil og vider mål. Nordlandsforskning vil fortelle om foreløpige resultater fra deres FHF prosjektet, HAVPLAST, som innebærer 17 tiltak sjømatnæringen kan iverksette for å redusere plastforurensningen.

  • 12.30-12.45: «Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?», Kari Torp, Seniorrådgiver havbruk, Bellona
  • 12.45-13.00: «Grieg Seafood ASA – erfaringer og status i plast-prosjektet», Vidar Aamo Nikolaisen, produksjonssjef sjø Grieg Seafood Finnmark
  • 13.00-13.15: «Prosjekt HAVPLAST» - erfaringer fra FHF prosjektet til SALT/Nordlandsforskning
  • 13.15-13.30: Spørsmål og diskusjon fra publikum

 

Sted
Trondheim, Aqua Nor "Backstage" i A Hallen
Startdato
20.08.2019
Sluttdato
20.08.2019
Tid

12:30 – 13:30

Annonse