Gå til innhold

Oppdrettsdebatt: Har medisinske lusebehandlinger en fremtid?

I høst har debatten om bruk av hydrogenperoksid mot lakselus rast i mediene. Miljøorganisasjoner og forsker ved forskningsinstituttet NORCE (tidl. IRIS) har uttalt myndighetene bør vurdere føre-var prinsippet, og dermed stoppe bruken av stoffet. Oppdrettsnæringen mener derimot at hydrogenperoksid er skånsom mot miljø og andre arter. Hvilken påvirkning har hydrogenperoksid på rekene og økosystemet i sjøen, ifølge dagens kunnskap? Har medisinske behandlinger mot lakselus en fremtid i bærekraftig havbruk? Er reguleringene for medikamentell lusebehandling gode nok? Bør fiskeriministerens få gjennomslag for sitt nye forslag om innstramming?
Sted
Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7
Startdato
26.11.2018
Sluttdato
26.11.2018
Tid
08:00-09:30