Gå til innhold

Produktivitetskonferansen 2018 "Øyet som ser"

Sett av datoene 6-7 november i dag, og gjerne 5.november om du ønsker å se det nyeste lakseslakteriet i Norge i drift.

Det er mange som har blikk for havbruksnæringen, og mange ønsker å bidra til å utvikle den. Livet på merdkanten er i stor endring selv om de basale behovene til fisken er de samme. Vi ser autonome løsninger som er ment å avlaste, og kanskje overta jobben i felt. Gjennom ulik type sensorikk og sentralisering av for eksempel fôring gjennom tilvekstsentre, skal datahåndtering forbedres og kunnskap om fôring økes. Fisken som settes i sjøen er både større og produsert på en annen måte i dag, sammenlignet med tidligere. Hvordan håndteres dette i drift, hva er utfordringene her og hvordan løses de?
På produktivitetskonferansen vil vi møte foredragsholdere som er en del av dette endringsbildet.
 
Sluttproduktet er også tema for konferansen; hvordan oppleves utviklingen av kvalitet på laks og ørret, hva sier kundene? Sannheter og myter om næringen er en del av virkelighetsbildet for hele industrien. Det er mange syn på havbruksnæringen - hvordan jobbes det med omdømmet, og kan f.eks. visningskonsesjoner bidra til å øke den allmenne kunnskap og gi et bedre omdømme? Vi får ulike eksempler på lokasjoner og mål for disse under konferansen.
 
Som et nytt tilbud på konferansen arrangerer vi en dag 0 med besøk hos Lerøy sitt nye lakseslakteri på Hitra. I tillegg arrangerer vi et miniseminar om den litt mindre synlige Regnbueørreten på formiddagen før selve produktivitetskonferansen starter dag 1.
 
I 2018 hadde vi rekorddeltagelse og vi har store forventninger til at årets konferanse skal ha et innhold som vil bidra til økt kunnskap og gode diskusjoner i en trivelig atmosfære.

«Reis til Kristiansund med god grunn!»
 

Den 19. Produktivitetskonferansen arrangeres fra tirsdag 6 til onsdag 7. november i Kristiansund. Merk av datoene nå, så vil det komme ytterligere informasjon rundt påmelding og program senere.  

 
Velkommen!

Sted
Kristiansund
Startdato
06.11.2018
Sluttdato
07.11.2018