Gå til innhold
Annonse

Seminar om akvakultur og arealplanlegging i sjø

Tilgang til gode lokaliteter er viktig for oppdrettsnæringen. Sjømatbedriftene har derfor i samarbeid med Advokatfirmaet SANDS laget et seminar som tar opp aktuelle problemstillinger.

Tillatelse til bruk av sjøarealer for akvakultur involverer en hel rekke myndighetsorganer - kommune, fylkeskommune, fiskeri- og akvakulturmyndighet, forurensningsmyndighet, mattilsynet og havne- og farvannsmyndighet. Regelverket forutsetter at myndighetens saksbehandling skal være effektiv og koordinert. Likevel ser en ofte i praksis at  ulike myndigheter vil bestemme over de samme tingene, og har liten respekt og forståelse for andre myndighetsorganers virkefelt.

Men hva kan det enkelte organ bestemme? Og når går de over streken? Og hva kan aktørene gjøre for å påvirke sin situasjon?

PO-forskriften vil også kunne påvirke rammevilkår og driftsmuligheter. Men hva må til for at myndighetene lovlig kan redusere produksjon om trafikklyset lyser rødt?

Seminaret vil omfatte følgende tema:

  • Kommuneplanenes arealdisponeringer i sjø - omfattes akvakultur? Hvilken frihet har kommunene?
  • Kan kommunene vedta planbestemmelser om driften av akvakulturlokaliteter – for eksempel 0-utslipp(jfr. Osterøy/Tromsø-vedtakene)
  • Hvilke regler gjelder når flere oppdrettere ønsker tillatelse til samme lokalitet?
  • Trafikklys-systemet– Hva kan skje i høst?
  • Arealinteresser og arealkonflikt knyttet opp til oppdrett, fiskeri og naturmangfold. Hvordan ha gode tilnærminger i en søknadsprosess.

Lunch vil bli servert underveis. Deltakelse på seminaret er gratis.

Påmelding kan gjøres ved å klikke her

Sted
Advokatfirmaet SANDS - Havnegata 7 - Trondheim
Startdato
02.10.2019
Sluttdato
02.10.2019
Tid

kl: 10.00 - 14.00

Annonse