Gå til innhold

Seminar om akvakultur og arealplanlegging i sjø

Tilgang til gode lokaliteter er viktig for oppdrettsnæringen. Sjømatbedriftene har i samarbeid med advokatfirmaet SANDS laget et seminar som tar opp aktuelle problemstillinger. Seminaret vil omfatte følgende tema: - Kommuneplanenes arealdisponeringer i sjø - omfattes akvakultur? Hvilke frihet har kommunene? - Kan kommunene vedta planbestemmelser om driften av akvakulturlokaliteter for ekmsempel 0-utslipp (jfr. Osterøy/Tromsø vedtakene) - Kystsoneplan for Sunnhordaland og Hardanger - Hva er status? - Hvilke regler gjelder når flere oppdrettere ønsker tillatelse til samme lokalitet? - Rødt lys for PO3? - Myndighetenes saksbehandling og forslag til lovendring. Deltagelse er gratis - Lunsj er inkludert Påmelding til: lars@sjomatbedriftene.no innen fredag 22.mars

Sted
Bergen, Hotel Norge by Scandic
Startdato
27.03.2019
Sluttdato
27.03.2019
Tid

Kl 10.00 - 14.00