Gå til innhold

Teknas Havbrukskonferanse 2018

Teknas konferanse vil fokusere på økt bruk av sensorteknologi i spesielt for å økt fiskevelferd og systemer for måling av biomasse. Målet med konferansen er å samle teknologer, forsking og næringen for å identifisere fortsatte mangler og behov mot en mer bærekraftig industri.

Bare 2% av verdens matproduksjon kommer fra havet.

Norge har de beste forutsetningene, både teknologisk og de naturressursene som skal til for å være verdensledende innenfor økt bærekraft og utvinning av mat fra havet.

Hva gjøres og hvor står Norge vi i forhold til våre konkurrenter i forhold til bærekraftig drift?
Hvor er vi forhold til sensorteknologi og fiskevelferd, maskinlæring, digitalisering og Big Data? Hvilke driftsformer er de beste?

Teknas konferanse vil ha fokus på ovennevnte temaer. Teknologiene finnes, hva gjøres i dag? Hvordan kan vi med tverrfaglig kompetanse og systemer utvikle driftsformer mot en mer bærekraftig næring?

Hvordan kan aktørene i næringen dele kunnskap og samarbeide mot standardisering der det åpenbart har en hensikt.

Dette er viktige elementer for bærekraftig videreutvikling, også for å fremstå som en samlet og styrket næringen internasjonalt.

Jobber du med forskning, i næringen eller er en gründer som ønsker inn i næringen vil du ha utbytte av å delta på konferansen.

https://www.tekna.no/kurs/teknas-havbrukskonferanse-2018-36193/About/

Program

Sted
Trondheim, Scandic Nidelven
Startdato
05.11.2018
Sluttdato
06.11.2018