Gå til innhold

Webinar om trafikklyssystemet av Advokat Trond Hatland (Thommessen)

Målet med trafikklyssystemet var forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En god tanke, men ble det slik? Det såkalte trafikklyssystemet i havbruksnæringen ble innført i 2017, og delte kysten inn i 13 produksjonsområder for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Fargeleggingen besluttes ut fra hvordan lakselus fra oppdrett påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonskapasiteten – den øvre grensen for mengden fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid (MTB). Thommessen-partner Trond Hatland er prosessfullmektig for de 25 oppdretterne på Vestlandet som gikk til søksmål mot staten etter at de ble pålagt å redusere MTB ut fra trafikklysreguleringen i 2020. I dette webinaret vil Trond gå gjennom systemet slik det ble vedtatt, og hvordan det har blitt praktisert siden. Han vil også fortelle om tvistens kjerne og hvilke ringvirkninger utfallet av tvisten kan ha for hele havbruksnæringen og Norge. Det blir mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder underveis i webinaret. Ta kontakt dersom en engelsk versjon av webinaret er ønsket, så ser vi på muligheten for å arrangere dette | Please let us know if an english version of this webinar is desired, and we will look into the possibility of scheduling this.
Sted
https://www.thommessen.no/eventer/webinar-trafikklyssystemet-i-havbruksnaeringen
Startdato
15.06.2021
Sluttdato
15.06.2001
Tid
12:00-13:00