Vårsmolt som er produsert hos Sisomar. Foto: Sisomar.
Vårsmolt som er produsert hos Sisomar. Foto: Sisomar.

3,7 millioner vårsmolt skal leveres på tre hektiske uker

Våren er en spennende tid for settefiskprodusenten Sisomar som starter leveranse av vårsmolt til flere av sine kunder. 3,7 millioner smolt skal på tre hektiske uker leveres til havbruksnæringen. 

Publisert

Sisomar har 3,7 million vårsmolt med en samlet snittvekt på rundt 200 gram som skal leveres i løpet av tre hektiske uker. Av dette utgjør "normal" vårsmolt ca. 2,5 million fisk a 150-220 gram og "stor" vårsmolt 1,2 million a 250-300 gram, melder selskapet.

I forrige uke var veterinær Kari Mcdougall fra Labora innom annlegget for å ta ut screeningprøver samt dokumentere smoltkvaliteten i leveringsklare hall A, B og F.

- Temperaturen i vannet er justert ned til rundt fem grader for å gi fisken en god overgang til livet i sjø. ATP-ase testene er innenfor forventningene og den visuelle kvaliteten er god, melder Sisomar. 

Sisomar har produsert 3,7 million vårsmolt med en samlet snittvekt på rundt 200 gram som skal leveres i løpet av tre hektiske uker. Av dette utgjør "normal" vårsmolt ca. 2,5 million fisk a 150-220 gram og "stor" vårsmolt 1,2 million a 250-300 gram. Foto: Sisomar.
Sisomar har produsert 3,7 million vårsmolt med en samlet snittvekt på rundt 200 gram som skal leveres i løpet av tre hektiske uker. Av dette utgjør "normal" vårsmolt ca. 2,5 million fisk a 150-220 gram og "stor" vårsmolt 1,2 million a 250-300 gram. Foto: Sisomar.

Selskapet har startet kontroll av pumper, slanger, koplinger, kai og fortøyninger da brønnbåtene snart melder sin ankomst.

- Inntil videre er første leveranse planlagt 2. mai når Viknatrans kommer innom for å hente første last som skal sørover til Sinkaberg-Hansen, skriver selskapet. 

Positivt med nye lys

Nye lys i karene har gitt positive resultater for smoltprodusenten. I slutten av januar startet de et forsøk med nye lys på fire kar i hall F.

- Vi har ikke konkludert med noe enda men en positiv erfaring med lysene er at smolten har en mye roligere atferd på karnivå i disse karene. Fisken reagerer minimalt på bevegelse på karkanten som vi anser som positivt med tanke på stressreduksjon og bedring av fiskevelferden, skriver de i en oppdatering på sine nettsider.