Lokalitet Hallarvik. Kart hentet fra Barentswatch
Lokalitet Hallarvik. Kart hentet fra Barentswatch

Mistanke om ILA i Hitra

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Knutshaugfisk AS.

Publisert

Det melder Mattilsynet fredag.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet etter helsebesøk 28. april om mistanke om ILA på lokalitet Hallarvik. Mistanken bygger på kliniske symptomer og patologiske forandringer.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

- I tillegg skal aktivitet utover daglig røkting opphøre inntil det foreligger tillatelse fra Mattilsynet, skriver myndighetsorganet.

Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Hallarvik vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver de videre.