Gå til innhold
Annonse

Customer Success Associate

Aquabyte er et privat selskap, med hovedkvarter i San Fransisco, og sponset av NEA, Costanoa Ventures, og mange andre respektive investorer

I Aquabyte er vi svært interessert i mennesker med unike kvalifikasjoner og bakgrunn. Vi anbefaler deg dermed sterkt til å søke selv om du ikke tilfredsstiller alle kvalifikasjonskravene, og vi vil komme tilbake til deg så fort som mulig!

Aquabyte AS søker etter en Customer Success Associate for å sikre suksess og verdi til våre kunder innen fiskeoppdrettsnæringen!

Se vår TV episode med Amazon’s CTO på et norsk oppdrettsanlegg her!

Med vår forretningsmodell, hvor våre kunder betaler oss over tid, er det essensielt at vi har kunder som er fornøyde med vårt produkt og at dette fører til profitt i en longitudinelt perspektiv. Vi vil ikke være suksessfulle med mindre våre kunder opplever at verdien av det vi leverer er enorm. På bakgrunn av dette har vi behov for nøkkelpersoner som vil drive og videreutvikle suksess for våre kunder.

Denne rollen inkluderer ansvarsområder innenfor Customer Success, som on-boarding, støtte, tjenester, sakførervirksomhet, retention, upsell osv. Din rolle vil være å jobbe med våre kunder for å sørge for at de får verdi ut av vårt produkt, samt å være kundens stemme i Aquabyte. Dette vil inkludere å prate med fiskeoppdrettere, driftsledere, fôrere og ledelse for å sikre forståelse for hvordan man bruker produktet og hvordan produktet best mulig kan assistere dem. Du bør være komfortabel med å ha på deg flere ulike “hatter” og være en ivrig del av en dynamisk og hektisk startup miljø i rask endring.

Dette er en fulltidsstilling ved vårt kontor i Bergen!

Ansvarsområder

 • Gjennomføre tiltak for å øke kundesuksess
 • Definere og optimere kundens “livssyklus”: kundens reise fra signert kontrakt til ROI   (return on investment)/verdiskapning
 • Administrere ulike aktiviteter: on-boarding, opplæring, service, kundestøtte, osv
 • Sette opp møter med kunder, teste ut nye ideer til produkter og samle inn tilbakemeldinger for videreformidling
 • Representere kundens stemme i Ingeniør - og produkt-teamet. Hjelpe med å skissere og teste ut nye produktegenskaper
 • Assistere kunden ved behov
 • Identifisere områder hvor det trengs ekstra behov (for ressurser, mennesker, verktøy, osv)
 • Hjelpe til med andre prosjekter ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • God empatisk evne, interpersonlige ferdigheter, positiv og engasjerende personlighet
 • Tidligere erfaring med produktutvikling/kundeservice
 • Tidligere startup erfaring vektlegges positivt
 • Evne til å fortelle, undervise, påvirke, forhandle og bygge konsensus
 • God evne til å kommunisere og påvirke effektivt, samt god prestasjonsevne
 • Innehar gode problemløsningsevner, samt god analytisk evne
 • Demonstrerer et iboende ønske for kontinuerlig læring og forbedring
 • Er komfortabel med å jobbe i et hektisk og ustrukturert miljø, og være ansvarlig for å sette opp sin egen arbeidsmengde og arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Gode fordeler, konkurransedyktig lønn og betalt lunsj hver dag
 • Muligheten til å være med å utvikle et selskap i en tidlig fase
 • Selv-utvikling i et samarbeidsrettet og hektisk miljø
 • Jobbe for en start-up selskap

SØK PÅ STILLINGEN

 

 

SalmonJobs
Aquabyte AS
Aquabyte AS

Søknadsfrist: 31.08.2019
Sted: Bergen

Kontaktinformasjon:

Per Erik Hansen

Epost: pererikhan@gmail.com 

Hjemmeside