Gå til innhold
Annonse

ASSISTERENDE DRIFTSLEDER

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.

Marine Harvest Region midt søker assisterende driftsleder til vårt matfiskanlegg Brunsvik i Vågsøy kommune

Ansvarsområder: 

- bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget  

- bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvar  

- motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon  

- sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Marine Harvest sine retningslinjer 

 

Vi legger vekt på:   

- høyere utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning 

- erfaring fra oppdrett er en fordel 

- at du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre 

 

Viktige egenskaper som driftsleder:   

- er tydelig på forventninger, mål og ansvar 

- har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende  

- viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  

- er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer   

 

Marine Harvest tilbyr:   

- Konkurransedyktige betingelser   

- En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap  

- Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt   

- Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både gjennom kompetanseheving og internasjonal mobilitet 

 

Stillingen pårapporterer til driftsleder Ove Oksholen.  

Registrer din søknad og CV innen 18.03.2018.

Søk på stillingen her

SalmonJobs
Marine Harvest Norway
Marine Harvest Norway

Søknadsfrist: 18.03.2018
Sted: Brunsvik i Vågsøy kommune

Kontaktinformasjon:

Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av

områdeleder Otto Igland mob; 918 92 266

eller

driftsleder Ove Oksholen mob; 901 39 718.