Gå til innhold

Avdelingsingeniør / Overingeniør

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

 

Avdelingsingeniør eller overingeniør i artsbestemmelse av planteplankton

 

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det nå ledig en fast 100 %  stilling som avdelingsingeniør eller overingeniør. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Plankton, og har fast arbeidssted på forskningsstasjonen i Flødevigen ved Arendal.

Om forskningsgruppe Plankton

Forskningsgruppe Plankton jobber med overvåkning, forskning og rådgivning knyttet til miljøundersøkelser av næringssalter, planteplankton og dyreplankton i våre marine økosystemer. Vi har ansvaret for å overvåke biologisk mangfold og suksesjon av plankton, både i kystnære farvann og ute på det åpne havet, på den nordlige halvkule og i Antarktis. Forskningsgruppen gir råd til statlige marine ressurs- og miljøforvaltningsorganer og bidrar med generell forskningsformidling. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Primære arbeidsoppgaver i denne stillingen vil omfatte innsamling, bearbeidelse og taksonomisk bestemmelse av planteplankton ved bruk av mikroskop eller automatisert optikk (FlowCam/IFCB).

Stillingen omfatter også innsamling av dyreplankton og kjemiske prøver på tokt, samt enkle kjemiske analyser i laboratoriet knyttet til Havforskningsinstituttets miljøovervåkning. De sistnevnte anses som sekundære arbeidsoppgaver. I stillingen må det påregnes noe toktvirksomhet med varighet fra dager til flere uker.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker en person med relevant utdanning fra universitet eller høyskole (marinbiologi/marin botanikk), fortrinnsvis bachelorgrad eller høyere. Lengre tids arbeidserfaring og spesialisering innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for utdanningskravet.

Kandidaten må ha gode kunnskaper innen klassisk artsbestemmelse av planteplankton og kjennskap til de vanligste opparbeidingsmetodene for kvantitative og kvalitative analyser av planteplankton i lysmikroskop.

Ønskelige egenskaper og kompetanse:

Det er ønskelig at personen til denne stillingen har erfaring med bruk av bildeanalyse-systemer (FlowCam/IFCB) og dataanalyser, for identifisering og kvantifisering av planteplankton.

Vi ønsker en person i denne stillingen som også har erfaring fra generelt laboratoriearbeid knyttet til miljøovervåkning.

Det er også en fordel at kandidaten allerede har erfaring fra toktvirksomhet og kjennskap til ulike innsamlingsteknikker for planktoniske parametere på tokt.

Personlige egenskaper:

Søkeren må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og målrettet i et tverrfaglig miljø.

I stillingen brukes både norsk og engelsk (skriftlig og muntlig) og for internasjonale kandidater forventes det at norskkurs blir gjennomført i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

Vi tilbyr

Vi tilbyr arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning. Du vil jobbe i et internasjonalt, spennende og solid fagmiljø. Vi har fleksitidsordning, med sommer- og vintertid, og toktdeltakere mottar et tokttillegg i tillegg til avspasering etter endt tokt. Stillingen lønnes i stillingskode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Det vil bli tilbudt lønn i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. CV, vitnemål og relevante attester legges ved i søknaden.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du kontakte forskningssjef Kjell Gundersen på telefon 404 28 173, eller e-post kjell.gundersen@hi.no

SØK STILLINGEN

Besøk gjerne våre nettsider på www.hi.no.

Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.

SalmonJobs
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet

Søknadsfrist: 02.09.2021
Sted: Flødevigen

Kontaktinformasjon:

Forskningssjef
Kjell Gundersen
Telefon 404 28 173
E-post kjell.gundersen@hi.no