Gå til innhold
Annonse

Fiskehelsebiolog/Veterinær/Biolog

 

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre i Masfjorden kommune er det ledig en fast stilling som fiskehelsebiolog/veterinær/biolog med kompetanse i fiskevelferd.

Forskningsstasjonen på Matre har omfattende forsøksfasiliteter både på land og sjø og en stor portefølje av forsøk innen laksefisk og andre akvatiske organismer. Tett samarbeid mellom drift og forskning står i fokus og er en viktig suksessfaktor.


Arbeidsoppgaver

 • Stillingen vil ha fokus på å ivareta fiskehelse og fiskevelferd hos de ulike artene innen alle stadier fra stamfisk til befruktet avkom og videre gjennom hele livssyklusen frem til slakting.
 • Stillingens oppgaver er i hovedsak innen følgende områder:
 • Være stasjonens fiskehelseansvarlig, herunder etablere egne rutiner for prøvetaking, diagnostisering og oppfølging av akvatiske organismer med redusert velferds- og helsestatus, samt drive systematisk, forebyggende arbeid under vår produksjon og forsøksvirksomhet.
 • Implementere resultater fra pågående forskning innen fiskehelse og fiskevelferd, innen biologisk drift ved stasjonen, i nær dialog med ulike forskningsgrupper og fiskehelsepersonell ved Havforskningsinstituttet.
 • Være stasjonens kontakt med ekstern tilsynsveterinær, holde jevnlig kontakt med offentlige myndigheter og følge opp offentlige pålegg sammen med stasjonsleder.
 • Være ansvarlig for planlegging og innkjøp av bedøvelse, legemidler, kjemoterapeutika, vaksine og desinfeksjonsmidler.
 • Delta i biologisk drift, i nært samarbeid med biologiske driftsledere på land og sjø.
 • Skrive hygienebaserte prosedyrer, drive opplæring og motiverende arbeid for at prosedyrene følges.
 • Sørge for at alle på Biologisk driftsavdeling får nødvendig opplæring og fornying av sertifikater av relevans for biologisk produksjon og forsøksvirksomhet. 


Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med veterinærutdannelse eller mastergrad i biologi, med spesialisering innen fiskehelse eller fiskevelferd og med noe relevant arbeidserfaring.

 

Den vi søker etter må:

 • Ha dokumentert kompetanse innen fiskevelferd eller fiskehelse på mastergrads-/sivilingeniørnivå. 
 • Ha dokumentert kunnskap om lakselus-biologi og kvantifisering av de ulike stadier.
 • Være praktisk anlagt, kunne delta i stasjonens daglige drift, kunne ta selvstendige initiativ og ansvar for helse og velferd til alt biologisk materiale ved stasjonen.
 • Ha grunnleggende forståelse for hygienebasert arbeid, smittevernsoner og forebyggende tiltak, og kunne veilede medarbeidere på dette feltet.
 • Kunne jobbe selvstendig og i team med internasjonale medarbeidere. 
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Ha sertifikat klasse B for bil.
 • Det vil være en fordel om søker har båtførerbevis og truckførersertifikat eller er villig til å ta slike etter ansettelse.


Vi tilbyr:

 • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.
 • Stillingen lønnes som 1087 overingeniør etter statens lønnsregulativ.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, vitnemål og relevante attester.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.


SØK PÅ STILLINGEN

 

 

 

SalmonJobs
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet

Søknadsfrist: 26.04.2019
Sted: Forskningsstasjonen Matre, Matredal

Kontaktinformasjon:

Stasjonsleder Ragnar Nortvedt
e-post: ragnar.nortvedt@hi.no eller
mobil: 928 29 508
eller se vår web-side: www.hi.no.