Gå til innhold

Biologisk koordinator Vågafossen

Mowi er verdens ledende sjømatfirma og den største produsenten av oppdrettslaks. Hver dag produserer våre 15.000 ansatte i 25 land 7,4 millioner sunne og deilige måltider, servert til kunder over hele kloden. Mowi dekker hele verdikjeden og produksjonskjeden, fra fôr til tallerken, og gjennom vår visjon om å lede den ”blå revolusjonen” er vi opptatt av å drive havbruk på en ansvarlig og effektiv måte. Mowi har hovedkontor i Bergen, Norge, og er notert på Oslo Børs.

Nye Vågafossen er under bygging, og til hausten 2021 vil me fremstå som eit topp moderne settefiskanlegg, og i den samanheng søker me nå etter biologisk koordinator

Viktige ansvarsområder for biologisk koordinator:

 • Dagleg oppfølging av produksjonen og logistikken.
 • Sikre at vaksinering, sortering og smolttestar blir gjennomførte på best mogleg måte
 • Delta i biologisk produksjon, inkludert prøvetaking, analysering og overvåking
 • Vidareutvikle og sikre ‘’best practice’’ i produksjonen
 • Utarbeide planar, prosedyrer og arbeidsinstrukser
 • Motivere og bistå medarbeiderar til å oppnå optimal produksjon
 • Sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres ihht. prosedyrer og Mowi sine retningslinjer

Me legg vekt på:

 • Høgare utdanning innan akvakultur eller biologi.
 • Lang erfaring kan kompensera for manglande utdanning
 • Erfaring frå drift av oppdrettsanlegg er ein stor fordel
 • Erfaring frå biologisk forskning/utviklingsarbeid er ein fordel
 • At du er interessert i biologisk produksjon, og er løysningsorientert.
 • At du liker å samarbeide og har evne til å motivere andre.

Viktige eigenskapar som biologisk koordinator:

 • Strukturert og tålmodig
 • Sterk gjennomføringsevne og utfordrar det eksisterande
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, nøyaktig og analytisk
 • Viser retning, tenker heilskap og ser det store bildet
 • Er ein rollemodell, bygger kultur og er ein pådriver for endringar
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskeigenskapar

Mowi kan tilby:

 • Ein interessant utfordring for ein sjølvstendig person som ønsker ein spennande jobb                   
 • Kollektiv forsikrings- og pensjonsordning
 • Arbeid i eit miljø med internasjonal kontakt
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Moglegheiter for å bidra i vidareutvikling av ferskvannsproduksjon

Søk på stillinga snarast og innan 28. mai 2021.

SEND DIN SØKNAD HER

SalmonJobs
Mowi Sør
Mowi Sør

Søknadsfrist: 28.05.2021
Sted: Vågafossen, Vindafjord kommune

Kontaktinformasjon:

Driftsleiar Sindre R. Skipevåg

mobil 977 18 099.