Gå til innhold
Annonse

Bli med oss å utvikle fremtidens akvakultur

Morefish arbeider for å skape bedre produksjonsvilkår og dermed mer fisk. Vi trenger medarbeidere med kompetanse på både teknologi og biologi, og hvordan den helhetlige produksjonen av fisk henger sammen.  

Morefish er et innovasjonsselskap lokalisert i Trondheim, med hovedfokus innenfor bærekraftig havbruk. Blant Morefish sine hovedaktiviteter er oppbygging av landbaserte anlegg, prosjektledelse, fast-track FoU, design- og teknologiutvikling, miljøsertifisering, drift av anlegg, vannkvalitet og kvalitetssystemer. Vi bidrar med engasjement for å utvikle norsk havbruksnæring.  

Vi har spennende prosjekter på gang og har behov for eksperter innenfor: 

 

Prosjektering og prosjektledelse landanlegg 

Morefish bistår oppdrettselskaper i prosjekteringsfasen av landbaserte anlegg. Vi bidrar med å utarbeide anleggsdesign og spesifikasjoner, følger opp entreprenører/leverandører, samt oppfølging av prosessen fram til ferdigstillelse av anlegg. Dette krever teknisk kompetanse, erfaring fra bygging og dessuten forståelse for biologi og praktisk drift av anlegg. 

 

Prosjekt: Sertifisering 

Morefish samarbeider med Rambøll for å bidra til å gjøre landbaserte anlegg rømningssikre (NS9416). Vi bidrar med oppdrettsteknisk kompetanse, utarbeider forslag til sikringstiltak og fremlegger informasjon i henhold til sertifiseringskrav. 

 

Prosjekt: Berggylt 

Vi prosjekterer produksjonsanlegg for berggylt fra scratch! Dette er prosjekt som innbefatter en helhetlig prosess med blant annet søknad på konsesjoner og tillatelser, oppbygging av bedriftsstruktur og kompetansemiljø, samt prosjektering/bygging av produksjonsanlegg. Prosjektet krever at du har god erfaring fra utvikling av nye oppdrettsarter. 

 

Prosjekt: Miljøteknologi 

Morefish har ulike innovasjonsprosjekter i gang med fokus på miljøteknologi. Blant annet er vi i gang med å utvikle et nytt verktøy for logging av miljø- og produksjonsdata. Konseptet kommersialiseres i løpet av første halvår 2019 og er under pilottesting. Videre jobber vi med ny oksygeneringsløsninger på merdbaserte lokaliteter og slambehandlingskonsept. Liker du å jobbe med teknologiutvikling, sensorikk, datainnsamling og analyse, og forstår at systemer må gjøres relevant for brukerne er dette en no-brainer! 

 

Vi kan friste med: 

  • At du får utvikle ditt eget fagfelt og bli best på det 
  • Konkurransedyktige betingelser 
  • At du kan skape nye produkter og løsninger 
  • Godt arbeidsmiljø og en del av et fremoverlent og spennende innovasjonsmiljø 
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Søknad og CV sendes innen 5. februar 2018 til post@morefish.no  

Arbeidssted er primært på innovasjonsplattformen Blåbasen i Trondheim, reising må påberegnes.

SalmonJobs
Morefish
Morefish

Søknadsfrist: 05.02.2019
Sted: Blåbasen i Trondheim,

Kontaktinformasjon:

Spørsmål kan rettes til

Utviklingssjef Svein Martinsen tlf. 952 81 574 og

Daglig leder Marita Spigseth tlf. 958 27 909.