Gå til innhold
Annonse

Kvalitetskoordinator region Nordland

Du kan du bli den neste som aktivt bidrar til forbedring og støtte til hele organisasjonen sammen med kollegaer i kvalitetsavdelingen. Du vil sitte i en sentral stilling og jobbe bredt med hele verdikjeden.


Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

 • Bidra aktivt til kontinuerlig forbedring og støtte til hele organisasjonen sammen med kollegaer i kvalitetsavdelingen.
 • Ivareta og utvikle Cermaqs internkontroll i tråd med lover og regler, Cermaqs standarder og kundekrav  
 • Gjennomføre revisjoner i tråd med ISO-standarder og Global GAP 
 • Delta i, og følge opp myndighetsinspeksjoner og revisjoner 
 • Sporbarhet og avvikshåndtering 
 • Bistå og veilede produksjonsledelse i internkontrollen, sertifiseringer, bærekraft og mattrygghet  
 • Løpende prosjektarbeid relatert til internkontroll, sertifiseringer og bærekraft/ytre miljø   

Vi henvender oss til personer med følgende kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyskole/-universitetsutdanning innen akvakultur, marin biologi, bærekraft/miljø eller kvalitetsledelse. Søkere med andre særlige kvalifikasjoner kan komme i betraktning  
 • Bakgrunn fra oppdrettsnæringen og/eller erfaring med sertifiseringsarbeid er en fordel.  
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik, analytisk, nøyaktig og selvstendig  
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner 

Vi tilbyr: 

 • Konkurransedyktig lønn 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Jobb i ei spennende næring og en spennende bedrift med gode utviklingsmuligheter 
 • Gode kollegaer 

Kontorsted vil være i Steigen i Nordland. En del reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Stillingen rapporterer til Leder revisjoner og sertifiseringer i Cermaq Norway 

Tiltredelse: Snarest 

 

 

SalmonJobs
Cermaq Norway AS
Cermaq Norway AS

Søknadsfrist: 17.10.2018
Sted: Steigen, Nordland

Kontaktinformasjon:

Nærmere informasjon gis ved henvendelse til
HR Senior Rådgiver, Hilde Sivertsen 
tlf 23 68 55 05 eller
Leder revisjoner og sertifiseringer, Evy Røymo
tlf 23 68 55 41