Gå til innhold
Annonse

Daglig leder Lerøy Sjøtroll

Lerøy Sjøtroll er et produksjonssamarbeid mellom Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS. Begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på 17,3 milliarder og har mer enn 3 500 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og 10 settefiskanlegg. Produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til foredling.

Selskapets nåværende daglige leder går etter eget ønske over i ny rolle i konsernet. Lerøy Sjøtroll søker derfor etter en resultatorientert person med stor arbeidskapasitet og gode lederegenskaper. Stillingen har som hovedansvar å utvikle en viktig del av konsernets verdikjede, primært lokalisert i Hordaland, i nært samarbeid med kolleger, konsernets ledelse og selskapets styre. Med bakgrunn i selskapets virksomhet må den som får stillingen også påregne en utstrakt reisevirksomhet i regionen. Leder for selskapet rapporterer operasjonelt til konserndirektør havbruk i Lerøy Seafood Group ASA.

 

Viktige arbeidsområder:

·         Produksjon i ferskvann og på sjø

·         Videreutvikle organisasjonen og nøkkelfunksjonene i selskapet

·         Strukturert forbedringsarbeid

·         Samhandling med konsernets øvrige produksjons- og salgsselskap

·         Utarbeide beslutningsunderlag for bruk i konsernets ledelse og til selskapets styre

·         Bidra til godt samarbeid mellom selskapet, ansatte og lokalsamfunn

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person med kunnskap om, og erfaring fra, næringens verdikjede og med stort engasjement for å utvikle konsernets havbruksvirksomhet i regionen. Det er videre ønskelig med høyere utdanning (Bachelor/ Master eller lignende) innen havbruksrelaterte fagområder.

Personen vi søker må ha stor arbeidskapasitet, gode samarbeids- og lederegenskaper samt være resultatorientert.

 

Vi kan blant annet tilby:

·         Gode utviklingsmuligheter

·         Arbeid i et ekspansivt og spennende miljø

·         Arbeid i et internasjonalt rettet miljø

·         Konkurransedyktige betingelser

 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 

SalmonJobs
Lerøy Sjøtroll AS
Lerøy Sjøtroll AS

Søknadsfrist: 30.04.2018
Sted: Hordaland

Kontaktinformasjon:

Ytterligere informasjon om stillingen kan rettes til

Konserndirektør Havbruk, Stig Nilsen på

e-post: sni@leroy.no og mobil: 913 95 839

eller Styrets leder, Helge Singelstad på

e-post: hs@leroy.no og mobil 91 66 10 01.