Gå til innhold

Driftsleder

Norcod AS er et norsk selskap med mål om å etablere bærekraftig oppdrett av torsk til et voksende marked, og er i dag ledende aktør. Kjernevirksomheten vår er oppdrett av torsk i sjøanlegg, og selskapet er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. I likhet med de fleste innovasjonsprosjektene innen havbruk har også oppdrett av torsk i tidlig stadium opplevd utfordrende faser og krevende rammebetingelser. Med fokus på bærekraftig produksjon vil vi i så stor grad som mulig bruke elektrifiserte fartøy og hybridløsninger, vannbåren fôring for mindre energiforbruk og roligere miljø for torsken og omgivelsene. Vi har nådd mange milepæler og holdt våre produksjonsmål siden oppstart av selskapet. Vår misjon er å bidra til at mer av verdens matproduksjon skal komme fra havet.

Norcod AS søker en dyktig driftsleder til vår nye lokalitet Frosvika i Meløy kommune

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge og lede driften av anlegget.
 • Organisere, strukturere og følge opp drift, biologi og økonomi.
 • Personal og HMS-ansvar.
 • Være en leder som motiverer medarbeidere til å oppnå optimal produksjon.
 • Ansvar for vedlikehold av teknisk utstyr.
 • Sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i henhold til prosedyrer og retningslinjer.

Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Relevant erfaring fra oppdrettsnæring. 
 • Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Gode dataferdigheter 
 • Ledererfaring

Egenskaper 

 • Er god i kommunikasjon både med dine ansatte, men også med underleverandører og ledelse.
 • Er tydelig på forventinger, mål og ansvarsforhold
 • Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende
 • Er en rollemodell som bygger kultur og viser gode holdninger til HMS
 • Har et hjerte for bærekraftig produksjon

Vi tilbyr 

 • Være med å bidra i oppstartfasen av torskeoppdrett i Norge 
 • En arbeidshverdag som består av biologi, mekanikk og teknikk 
 • Konkurransedyktig lønnsbetingelser 
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger 
 • Anledning til å utvikle seg både personlig og faglig 
 • Være med å forme til eget team

Søknadsfrist: Snarest

Send din søknad her

SalmonJobs
Norcod
Norcod

Søknadsfrist: 02.05.2021
Sted: Frosvika i Meløy kommune

Kontaktinformasjon:

Produksjonssjef Tsjipke Deuzeman

Mobil 977 83 336