Gå til innhold
Annonse

Driftsleder Havbruk – Nord-Troms

Lerøy Aurora er et helintegrert havbruksselskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom datterselskapet Laksefjord AS, og produserer rensefisken rognkjeks i datterselskapet Senja Akvakultursenter. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA. 

Lerøy Aurora AS søker deg som ønsker å drive en havbrukslokalitet i en bedrift med stort fokus på kvalitet og HMS. Stillingen er tilknyttet region øst, Nord-Troms/Kåfjord. Du har fremragende lederegenskaper og evner å fremstå som en god rollemodell på alle områder og for alle ansatte. 

 

Stillingsinnhold: 

-           Levere bærekraftig sjømat av fremragende kvalitet 

-           Lede, organisere og kontrollere daglig drift i henhold til mål og budsjett 

-           Utvikle anlegget og utarbeide strategiske planer 

-           Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon, fiskevelferd og

            rømmingsforebyggende arbeid 

-           Personal og HMS-ansvar 

-           Produksjons- og kvalitetsoppfølging 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

-           Utdanning innen biologi eller akvakultur 

-           Erfaring fra havbruk eller annen relevant erfaring vil vektlegges 

-           Særdeles engasjert og dedikert 

-           Selvgående, beslutningsdyktig og løsningsorientert 

-           Prestasjonsbevisst og målrettet 

-           Evnen til å tenke helhetlig og jobbe tverrfaglig 

-           Evnen til å opptre og kommunisere profesjonelt overfor interne og eksterne samarbeidspartnere 

-           Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende 

 

Vi tilbyr: 

-           Et arbeidsmiljø med fokus på god opplæring, sikkerhet, faglig utfordring og personlig utvikling 

-           Konkurransedyktige lønnsbetingelser  

-           Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 

Kun søknader som registreres elektronisk vil bli vurdert. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Send din søknad her og innen 27. februar

SalmonJobs
Lerøy Aurora
Lerøy Aurora

Søknadsfrist: 17.02.2019
Sted: Skjervøy

Kontaktinformasjon:

Regionleder øst, Jan Børre Johansen,

på tlf: 91352553

eller mail: jan@leroyaurora.no.