Gå til innhold
Annonse

Driftsleder RAS

Astafjord Smolt AS søker etter driftsleder RAS

Astafjord Smolt AS er etablert i Foldvik, Gratangen kommune, Troms. Selskapet produserer smolt/storsmolt fra rogn.  Anlegget er nå i sluttfasen av en stor oppgradering og utbygging med blant annet ny RAS avdeling for produksjon av storsmolt. Nye areal for automatisk fôrhåndtering, sortering/vaksinering, dødfisk/slam etc., kantine og sosialrom.  Astafjord Smolt AS inngår i en gruppe av selskaper med et aktivt oppdrettsmiljø i Sør-Troms fra smolt, matfisk, brønnbåt og til slakteri.  Astafjord Smolt AS inngår også som en del av Gratanglaks AS sitt visningskonsept av havbruksnæringen.

Driftsleder RAS   

Astafjord Smolt AS søker etter driftsleder RAS med biologisk og driftsmessig kompetanse til vårt nye RAS anlegg.

Stillingen vil innbefatte:

 • Overordnet ansvar for biologisk produksjon.
 • Produksjonsplanlegging og drift
 • Delta på internkontroll, HMS- og kvalitetsarbeid.
 • Inngå i vaktordning

Vi søker etter en person med:

 • Relevant erfaring fra settefiskanlegg, men ikke et krav.
 • God biologisk kompetanse.
 • Relevant utdanning blir vektlagt.
 • Gode datakunnskaper.
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner og være produksjons- og resultatorientert, samt kunne jobbe selvstendig.
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.  

Selskapet kan gi konkurransedyktige betingelser og bistår med å skaffe bolig.

SalmonJobs
Astafjord Smolt AS
Astafjord Smolt AS

Søknadsfrist: 27.05.2018
Sted: Gratangen, Troms

Kontaktinformasjon:

 Spørsmål om stillingen kan rettes til
daglig leder Dagfinn Eidissen
tlf.  97032035 eller
dagfinn.eidissen@astafjordsmolt.no.

Søknaden med relevante opplysningersendes til
Astafjord Smolt AS v/Dagfinn Eidissen, Foldvikneset 3, 9470 Gratangen, eller dagfinn.eidissen@astafjordsmolt.no. innen 27.05.2018
Merkes: «Driftsleder RAS»