Gå til innhold

Driftsleder Tilvekstsenter

Lerøy Sjøtroll er driftsorganisasjonen for havbruksselskapene Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS hvor begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 20 milliarder kroner og har mer enn 4700 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til slakting. Lerøy Sjøtroll har mer enn 480 ansatte og omsetningen i 2020 på over 3,4 milliarder kroner med en produksjon på 68 000 tonn laks og ørret.  www.leroyseafood.com

I Lerøy Sjøtroll har vi en spennende stilling ledig som Driftsleder Tilvekstsenter i Austevoll. I stillingen vil du bli en del av Driftsledergruppen i region Midhordland og ha ansvar for fôring av regionens 13 lokaliteter.

Stillingsinnhold: 

 • Driftsleder tilvekstsenter arbeider aktivt og strategisk med fôring for at Lerøy Sjøtroll sine mål skal oppnås.
 • Ansvar for planlegging og organisering av driften på tilvekstsenteret, herunder personalansvar for driftsteknikere tilknyttet senteret
 • Ansvar for strukturert oppfølging av KPI’er/måleparameter for tilvekstsenter, og for tilvekstsenteret sitt forbedringsarbeid rundt disse KPI’ene.
 • Delta i utarbeidelse av biologisk budsjett og driftsplaner, samt gjennomføring av produksjon, i samsvar med disse
 • Være en aktiv og analytisk medspiller i forhold til løpende oppfølging og evaluering av produksjonen ved fastsatte milepæler.  
 • Tilrettelegge arbeidsoppgaver og arbeidsplaner sammen med driftsteknikere, driftsledere og regionleder samt arbeide aktivt for god samhandling i regionen og selskapet.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Du får energi av å engasjere og motivere dine medarbeidere 
 • Du har ledererfaring, gjerne fra havbruksnæringen
 • Du har utdanning innen havbruk og ledelse 
 • Du er systematisk, analytisk, strukturert og grundig
 • Du er nysgjerrig og nytenkende i forhold til muligheter når det kommer til fôring av laks og ørret
 • Du har grunnleggende kunnskap og forståelse av muligheter og begrensninger når det gjelder utstyret vi bruker for fôring av laks og ørret
 • Du er endringsvillig og tilpasningsdyktig
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø i regionen.

Vi tilbyr:  

 • Gode utviklingsmuligheter i et ledende sjømatkonsern 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Bonus ordning
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Nye fine lokaler og et moderne Tilvekstsenter.

Stillingen rapporterer til Regionleder. 

Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.  

Send din søknad her

 

SalmonJobs
Lerøy Sjøtroll
Lerøy Sjøtroll

Søknadsfrist: 25.04.2021
Sted: Tilvekstsenter i Austevoll

Kontaktinformasjon:

Robin Jarnes 

Regionleder

robin.jarnes@leroyvest.no

Tel: 948 58 553