Gå til innhold
Annonse

Driftsleiar

Bulandet Miljøfisk AS er eit utviklingsselskap i Askvoll kommune som har fått tildelt fem konsesjonar a`780 tonn MTB for landbasert produksjon av laks og aure. Selskapet sin teknologi (Bulandet-modellen) kombinerer gjennomstrøyming med ei viss grad av resirkulering utan bruk av RAS-teknologi og biofilter. Prosjektet har fått støtte gjennom Miljøteknologiordninga, og Bulandet Miljøfisk samarbeider tett med FoU-institusjonar som Norce og Universitetet i Bergen. Selskapet er medeigar i Akvahub som fungerer som selskapet si FoU-avdeling. 

Bulandet-modellen for landbasert akvakultur – berekraftig produksjon av laks og aure basert på norske naturlege fortrinn. 

 

Bulandet Miljøfisk søkjer erfaren og nytenkjande driftsleiar. Bli med på laget!  


 

Til å leie drifta av Bulandet Miljøfisk AS søker vi no etter ein erfaren og nytenkjande driftsleiar. 

Vi søker primært etter deg som ut frå eigen erfaring ser eit potensial i lukka oppdrettsteknologi, og som vert motivert av å tenke nytt omkring produksjon av laks og aure. Saman med leiar for teknisk drift og vedlikehald vil du få ei nøkkelrolle i oppbygging og drift av Bulandet Miljøfisk AS.

 

Vi ønskjer å rekruttere deg så tidleg som råd i utbyggingsprosjektet. I den første fasen vil bidraget ditt vere viktig for å utvikle driftsvennlege og rasjonelle løysingar. Du vil også få ei viktig rolle i arbeidet med å bygge opp eit solid team for drift rundt deg. 

Driftsleiar rapporterer til dagleg leiar i Bulandet Miljøfisk AS.

 

ARBEIDSOPPGÅVER I PILOTFASEN:

 • Bidra i byggefasen med utforming og driftsoptimalisering av anlegget
 • Etablere, leie og ta del i den daglege biologiske drifta, samt utøve støtte til teknisk drift 
 • Støtte etableringa av internkontroll og følge opp HMS- & kvalitetsarbeid
 • Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjonar og vedlikehald

 

KVALIFIKASJONER:

 • Erfaring frå landbasert produksjon av fisk. 
 • Kjennskap til oppdrett i sjø.
 • Utdanning innan akvakultur, havbruk eller biologi
 • Erfaring frå liknande type stilling
 • Gode kunnskapar i norsk og engelsk 
 • Førarkort klasse B

 

PERSONLEGE EIGENSKAPAR:

 • Du er initiativrik og utviklingsorientert med stort engasjement for å lukkast
 • Du forstår verdien av å utvikle og etterleve gode rutinar og prosedyrar
 • Du er disiplinert, metodisk, systematisk og ansvarsfull. 
 • Du har evne til å motivere og inspirere medarbeidarane dine. 

 

VI KAN TILBY:

 • 100% fast stilling 
 • Lønnsvilkår etter avtale
 • Handlingsrom og sjølvstende
 • Eit godt og spennande utviklingsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Arbeidsstad er Bulandet i Askvoll kommune.

Søknad med CV kan sendast oddmund@miljofiskbulandet.no innan 15.desember 2019.

 

SalmonJobs
Bulandet Miljøfisk
Bulandet Miljøfisk

Søknadsfrist: 15.12.2019
Sted: Bulandet, Askvoll kommune

Kontaktinformasjon:

Fagansvarlig Ola Sveen
Mobil 908 05 454

FoU-ansvarleg Asbjørn Dyrkorn Løland
Mobil  970 86 259