Gå til innhold
Annonse

Driftsoperatørar

Osland Stamfisk har hovudkontor i Bjordal og produksjonsanlegg i Høyanger og i Vindafjord kommune i samarbeid med Ilsvåg Holding. Vi er leverandør av befrukta aurerogn.

Osland Havbruk AS er eit av landets eldste fiskeoppdrettselskap. Hovudkontor i Bjordal i Høyanger kommune.  Osland Havbruk har 4 matfiskkonsesjonar, Osland Stamfisk har 3 stamfiskkonsesjonar og Osland Settefisk har 2 lokalitetar.     Osland Havbruk-konsernet har 35 ansatte og ei årleg omsetning på omkring 350 millionar. Les meir om oss på osland.no


Osland Stamfisk søkjer driftsoperatørar:

Til lokaliteten vår i Bjordal søkjer vi etter engasjert driftsoperatør.
Til avdelinga vår i Vindafjord søkjer vi to engasjerte driftsoperatørar.


Arbeidsoppgåver

 • Drift og vedlikehald av lokaliteten
 • Overvaking og rapportering

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Fagbrev innan akvakultur eller relevant erfaring
 • Båtkyndig med praktisk erfaring
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Beherske norsk som arbeidsspråk munnleg og skriftleg
 • Søkjarar med erfaring frå andre bransjar vert oppmoda om å søkje

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Gode moglegheiter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser inkludert gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger
 • Triveleg arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar

Arbeidsstad vil vere Bjordal i Høyanger kommune, og i Vindafjord kommune i Rogaland
 

SalmonJobs
Osland Stamfisk AS
Osland Stamfisk AS

Søknadsfrist: 20.04.2018
Sted: Bjordal og Vindafjord

Kontaktinformasjon:

For meir informasjon, kontakt driftsleiar Sverrir Valdemarsson tel: 91302615
Søknad med CV sendes til
sverrir@osland.no før 20 april 2018
Les meir om oss på www.osland.no