Gå til innhold
Annonse

Driftsteknikar

Sande Settefisk AS søkjer Driftsteknikar til vårt anlegg i Gloppen kommune. 

Arbeidsoppgåver for stillinga:

 • Dagleg ettersyn, stell og fòring av fisk.
 • Handtering av fisk, inkludert sortering, vaksinering og levering.
 • Dagleg ettersyn og vedlikehald av teknisk produksjonsutstyr.
 • Journalføring og rapportering i verksemda sitt produksjons- og internkontrollsystem.
 • Inngå i vaktordning, med responstid på 15-20 minutt.
 • Andre arbeidsoppgåver som kjem til.
 • Reparasjon og forbetring av teknisk utstyr.
 • Utarbeide gode rutinar for vedlikehald.
 • Følgje opp vedlikehaldsprogram og investeringar.

Ynskja kvalifikasjon:

 • Teknisk kompetanse, erfaring frå mekanisk industri
 • Relevant fagbrev og/eller utdanning
 • Truckførarbevis

Stillinga krev evne til å arbeide sjølvstendig, men samstundes vere ein god lagspelar. Vi søkjer deg som er lærevillig, systematisk og praktisk anlagt. Gode norsk- og engelskkunnskapar. Begge kjønn vert oppmoda om å søkje.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver.
 • Arbeid i ei spanande næring og i verksemder med godt utviklingspotensiale.
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjonar.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • Flotte kultur og fritidstilbod i nærmiljøet

Sjå heimeside for meir informasjon: www.hyen.no

Skriftleg søknad sendast til:
aasmund@hyen.no og rakel@hyen.no

SalmonJobs
Sande Settefisk AS
Sande Settefisk AS

Søknadsfrist: 31.03.2019
Sted: Gloppen

Kontaktinformasjon:

Åsmund Ommedal – dagleg leiar
Tlf.: 400 29 245.