Gå til innhold

Fagansvarlig teknologi

BluePlanet Academy er en opplæringsplattform spesialisert til opplæring innen akvakultur.  Plattformen består i dag av flere hundre opplæringsvideoer med tilhørende oppgaver. Videoene kan settes sammen opplæringsmoduler og kurs etter bedriftenes eget ønske. Vi leverer også standardkurs som fiskevelferdskurs,  rømmingssikringskurs og kurs innen biosikkerhet og hygiene.
BluePlanet Academy har i dag over 1000 månedlige brukere. Størst andel av brukere er fra bedrifter, men det er også flere universitet og videregående skoler som bruker plattformen.

Blue Planet er hovedaksjonær og tett samarbeidspartner med BluePlanet Academy. Bedriften er et non-profit selskap eid av organisasjoner som leder an i utviklingen av havbruksnæringen. Selskapet leder Norges største havbruksklynge Stiim Aqua Cluster med kontorer i Stavanger og Bergen. Vi har en etablert og sterk posisjon i næringen.

BluePlanet Academy AS søker etter fagansvarlig for området teknologi innen akvakultur.

Bedriften bygger verdens største kunnskapsplattform innen akvakultur. I tillegg til å være ansvarlig for området teknologi vil du være med å styre flere av våre prosjekter både nasjonalt og internasjonalt (Afrika, Canada og Chile). Som en del av vårt team vil du få en variert hverdag med mange spennende utfordringer og en mulighet til å arbeide akvakultur verden over. Den rette kandidaten vil også få en sentral rolle i den videreutviklingen av BluePlanet Academy.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Av spesiell interesse er kandidater med følgende bakgrunn:
  • Kompetanse innen akvakultur med spesielt fokus på teknologi
  • Kompetanse knyttet til produksjon av laks og/eller andre oppdrettsarter.
  • Ønskelig med høyere utdanning fra Høgskole/Universitet, men dette kan kompenseres med rlevant erfaring.
  • Kontaktnettverk innen akvakultur-næringen en fordel
  • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
  • Sterk relasjonsbygger med gode evner til å se forretningsmuligheter.
  • Utadvendt, ambisiøs, handlekraftig, målorientert og gode samarbeidsevner
  • Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel

Vi tilbyr en spennende og lærerik stilling i et selskap som arbeider i en av Norges fremste
eksportnæringer. Tiltredelse etter avtale.


BluePlanet Academy har hovedkontor i kunnskapsparken på Ullandhaug i Stavanger og et avdelingskontor på Marineholmen i Bergen. Arbeidsplass etter avtale.

SØKNAD SENDES TIL

www.blueplanetacademy.com / www.howtodoaquaculture.com
www.blueplanet.no

SalmonJobs
BluePlanet Academy
BluePlanet Academy

Søknadsfrist: 14.03.2021
Sted: Stavanger eller Bergen

Kontaktinformasjon:

Morten Bergslien – CEO
Tel:  970 66 516
E-mail: morten.bergslien@blueplanet.no