Gå til innhold

Fagleder Fiskehelse

Lerøy Sjøtroll er driftsorganisasjonen for havbruksselskapene Lerøy Vest AS og Sjøtroll Havbruk AS hvor begge er selskap i det børsnoterte konsernet Lerøy Seafood Group ASA. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 20 milliarder kroner og har mer enn 4700 ansatte nasjonalt og internasjonalt. Lerøy Sjøtroll har 63 konsesjoner for matfisk i Hordaland og produksjonen omfatter hele verdikjeden fra stamfisk til slakting. Lerøy Sjøtroll har mer enn 480 ansatte og omsetningen i 2020 var på over 3,4 milliarder kroner med en produksjon på 68 000 tonn laks og ørret.  

Bli kjent med Lerøy Seafood Group

Vil du jobbe i fremtidens næring?

Vil du jobbe i fremtidens næring? Kjenner du deg igjen i verdiene Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende? Vi søker deg som ønsker å være en del av et ledende fagmiljø, til spennende stilling som Fagleder fiskehelse i Lerøy Sjøtroll. Stillingen vil gis det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak knyttet til selskapets fiskehelsearbeid. Stillingen vil ha personalansvar for selskapets fiskehelseavdeling, som i dag teller 7 ansatte veterinærer og fiskehelsebiologer, og rapportere til daglig leder.

Ansvarsområdet vil innebære:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av selskapets arbeid med fiskehelse og velferd
 • Bidra til å sikre og videreutvikle selskapets fremtidige produksjon og måloppnåelse, herunder være pådriver til utvikling og gjennomføring av relevant forbedringsarbeid, beste praksis og utvikling av prosedyrer
 • Faglig- og operativ ledelse av internt fiskehelsepersonell samt oppfølging av ekstern fiskehelsetjeneste
 • Kontakt med myndigheter, naboaktører samt fag- og forskningsmiljø
 • Medvirke til samarbeid med andre aktører i regionen
 • Sikre at selskapet drar nytte av forskning og utvikling innen fagområdet
 • Bidra til å videreutvikle et sterkt internt fagmiljø innen fiskehelse for selskapet og konsernet som helhet
 • Inngå i Fiskehelseteamet i Lerøy Seafood Group ASA

 Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • En trygg, tilstedeværende og inkluderende leder som evner å skape resultater i samarbeid med sine ansatte og organisasjonen ellers
 • Evne til å bygge et sterkt og velfungerende team gjennom tydelighet i kommunikasjon, aktiv involvering og evne til å skape trygghet hos den enkelte
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning, og å balansere fagkunnskap med organisasjons- og produksjonsforståelse
 • Ha en målorientert- og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig 
 • Vi stiller krav til norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog. Det er ønskelig med relevant ledererfaring.

Vi tilbyr:

 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • En sikker arbeidsplass i et ledende sjømatkonsern
 • Dyktige medarbeidere
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et ledende havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser

 Arbeidssted er hele regionen med kontorsted Austevoll/Bergen. En del reiseaktivitet må påregnes.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

Søk på stillingen her

SalmonJobs
Lerøy Vest AS
Lerøy Vest AS

Søknadsfrist: 30.01.2022
Sted: Vestland

Kontaktinformasjon:

Daglig leder i Lerøy Sjøtroll,

Nina Møgster

telefon 48 05 73 22

epost nm@leroy.no.