Gå til innhold
Annonse

Faglig leder  

MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på fiskehelse, fiskevelferd og oppdrettsmiljø. Selskapets visjon og samfunnsoppdrag er å bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring. Det er vårt overordnede mål å være en litt annerledes fiskehelsetjeneste og tilby et bredt tjeneste- og produktspekter og derigjennom være den foretrukne samarbeidspartner for oppdrettsnæringen og tilstøtende bransjer.

MarinHelse samarbeider med de fleste aktørene innenfor norsk fiskeoppdrett og er Norges nest største fiskehelsetjeneste. Selskapet er lokalisert og har majoriteten av sine arbeidsoppgaver i Nord- Norge, men har også oppdrag både over hele landet, samt noe i utlandet. Selskapet har i dag 20 ansatte, bestående av veterinærer, fiskehelsebiologer, biolog samt administrativt personell.  

Hovedkontoret er lokalisert i Tromsø, med lokalkontorer i Alta, Harstad, Finnsnes og på Lyngseidet. 

Fiskehelsebiolog/veterinær 

På bakgrunn av økende oppdragsmengde og et økende behov for tilstedeværelse av erfarent personell i felt, skal selskapets nåværende faglige leder over i annen intern stilling, og MarinHelse søker derfor etter vår nye faglige leder.

Tiltrekkes du av faglig utvikling, kvalitet og nytekning i et innovativt og fremtidsrettet selskap? Liker du både operative og strategiske utfordringer? Har du forståelse og innsikt i fiskehelsearbeid og oppdrett, både samt et hode og et hjerte som brenner for næringa, ja da er vi interessert i å høre fra deg. 

Vi ønsker oss en faglig leder som er framtidsrettet, er faglig ambisiøs, har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter, god gjennomføringsvilje samt gode strategiske planleggingsevner.

Arbeidsoppgaver:  

 •            Ansvar for selskapets faglige arbeid og utvikling

•             Ansvar for faglig styring og ressursbruk 

•             Ivareta og utvikle samarbeidet med kunder og samarbeidspartnere 

•             Sikre faglig kvalitet av selskapets leveranser og tjenester 

•             Ansvar for framdrift i tråd med selskapets visjon, arbeidsplaner og budsjett 

•             Koordinere og planlegge den faglige satsningen og bidra til økt kompetanse både                 internt i selskapet, til våre kunder og oppdrettsnæringen generelt 

•             Premissleverandør og viktig bidragsyter i selskapets kvalitetssystem 

Krav til utdannelse og erfaring: 

Veterinær med norsk autorisasjon eller fiskehelsebiolog, samt bred erfaring innenfor fagfeltet fiskehelse. Personlig egnethet, motivasjon, initiativ, handlekraft, ledererfaring og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt. 

MarinHelse kan tilby en spennende og ansvarsfull stilling i et svært kompetent fagmiljø. Det vil være gode utviklingsmuligheter i en bransje i vekst, samt konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.  Stillingen rapporterer til daglig leder og vil være en del av ledergruppa i selskapet. Kontorsted vil være Tromsø, og det må påberegnes noe reisevirksomhet. 

Søknadsfrist og tiltredelse snarest.  

Søknad med CV sendes: pas@marinhelse.no  

SalmonJobs
Marin Helse
Marin Helse

Søknadsfrist: 26.05.2019
Sted: Tromsø

Kontaktinformasjon:

Vil du vite mer, ta kontakt med 

Per Anton Sæther på tlf. 48 18 67 67