Gå til innhold

Fagsjef for industri og handel

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer 800 medlemsbedrifter med omtrent 16.000 ansatte. Sjømat Norge er landets største organisasjon innenfor marine næringer med bedrifter innen havbruk, videreforedling av villfisk og oppdrettet fisk, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, sjømathandel- og eksport, teknologi- og serviceselskaper tilknyttet sjømatnæringen, fiskehelseselskaper samt rederier i havbruksnæringen.

Sjømat Norge representerer verdensledende produsenter av sjømat. Vi har ledig stilling som fagsjef i avdeling for industri og handel.

Vi ser etter en person som vil være med oss i arbeidet for å legge forholdene enda bedre til rette for lønnsom industriell produksjon av sjømat i Norge. Fagsjefen i industri og handel vil arbeide med både næringspolitikk og handelspolitikk relatert til industrien, med hovedvekt på villfanget fisk. Personen som tilsettes vil være i nær kontakt med medlemmene våre, og med ulike forvaltningsorganer i inn- og utland.

Vi søker etter en jurist, samfunnsviter, økonom eller person med annen relevant høyere utdanning som skal arbeide med høringssaker og ulike utredninger, samt ha kontakt med offentlige myndigheter på vegne av Sjømat Norge.

Den som tilsettes må ha solid erfaring fra saksbehandling og utredningsarbeid i forvaltningen, eventuelt fra forvaltningssaker i andre organisasjoner knyttet til fiskerinæringa. Det er av avgjørende betydning at du har inngående kjennskap til prosesser og arbeidet i forvaltningen.

Du bør ha god innsikt i og interesse for sjømatnæringa.

Stillingen er fast og kan lokaliseres til vårt kontor i Oslo, Tromsø eller Ålesund. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad merket “fagsjef” sendes til firmapost@sjomatnorge.no innen 19.09.2021.

SalmonJobs
Sjømat Norge
Sjømat Norge

Søknadsfrist: 19.09.2021
Sted: Oslo, Tromsø eller Ålesund

Kontaktinformasjon:

For nærmere informasjon kontakt

Direktør for industri og handel

Stine Akselsen (tlf. 901 27 226)

eller adm.dir.

Geir Ove Ystmark (tlf. 481 27 155).