Gå til innhold
Annonse

Fagsjef

Norske Lakseelver organiserer landets lakseelver, og opererer i skjæringspunktet mellom miljøvern og næringsvirksomhet. Vi er en seriøs aktør i lakseforvaltningen og i samfunnsdebatten rundt villaksen og alle dens utfordringer.

Norske Lakseelver, Norges viktigste villaksorganisasjon, er på jakt etter en medarbeider som skal arbeide for villaksens interesser i en tid der fiskeoppdrettsindustrien blir stadig større og sterkere. Jobben passer for deg som vil jobbe selvstendig i et faglig fellesskap. Du må være etterrettelig, engasjert og faglig oppdatert. Du må evne å tilpasse skriftlig og muntlig kommunikasjon til mottakernes kunnskaps- og interessenivå.

 

Ønsker du å bidra til at fiskeoppdrett ikke skal skje på bekostning av vill laksefisk?

 

Vår nye medarbeider skal:

 • Målbære organisasjonens synspunkter i saker som angår oppdrett og vill laksefisk
 • Utvikle materiell og fagrapporter om miljømessig bærekraftig oppdrett av fisk, samt om fangstutvikling og bestandsutvikling for villaks
 • Ta initiativ til, og delta på faglige møteplasser
 • Holde kontakt med myndigheter, forskningsmiljøer, politikere og andre organisasjoner som jobber med vill laksefisk
 • Støtte medlemslagene faglig

Den personen vi søker har:

 • Høyere relevant biofaglig utdanning
 • Erfaring fra de fagområdene og oppgavene som er nevnt over
 • Et bredt og stort kontaktnett
 • Lyst til å drive utadrettet virksomhet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Evnen til å begeistre og til å la seg begeistre

Vi oppfordrer alle kvalifiserte og interesserte kandidater til å søke. I dag er vi fem ansatte i sekretariatet, og vi har utstrakt samarbeid med medlemslagenes ansatte og tillitsvalgte rundt om i landet.

Arbeidssted: Landbrukets hus, Hollendergata 5, Oslo

Lønn etter avtale. Noe laksefiske må påregnes.

SalmonJobs
Norske Lakseelver
Norske Lakseelver

Søknadsfrist: 01.11.2019
Sted: Oslo

Kontaktinformasjon:

Torfinn Evensen
Generalsekretær
Mob: 45 02 16 37
E-post: torfinn@lakseelver.no