Gå til innhold
Annonse

Fiskehelsebiolog/veterinær Finnsnes/Harstad

MarinHelse AS er en kunnskapsbedrift med fokus på regionale fiskehelse-utfordringer, som samarbeider med de fleste aktørene innenfor fiskeoppdrett i Troms og Finnmark. Vi er Nord-Norges største fiskehelsetjeneste med 19 ansatte, bestående av veterinærer, fiskehelsebiologer biolog og administrativt personell.  

Hovedkontoret er lokalisert i Tromsø, med lokalkontorer på Lyngseidet, Finnsnes og i Alta.

Vi søker fiskehelsebiolog eller veterinær 

 - fagområde fiskehelse 

På bakgrunn av økende oppdragsmengde har Marin Helse AS behov for å ansette minimum to fiskehelsebiologer/veterinærer med interesse for praktisk fiskehelsearbeid, i 100 % stilling, primært ved vårt avdelingskontor på Finnsnes, alternativt i Harstad.  

Arbeidsdagen vil i stor grad bestå av fiskehelsebesøk i ferskvann og sjøvann, med fokus på forebyggende helsearbeid, diagnostikk og rådgiving for settefisk- og matfiskanlegg. Selskapet utfører også arbeide opp mot brønnbåt-næringa og slakterisektoren, samt innen miljø-overvåkning i og rundt oppdrettslokaliteter. 

Vi tilbyr også bistand innenfor generell kompetanseheving og etterutdanning innen relevante fagområder knyttet til fiskehelse, bl.a med en rekke enkeltkurs og kurspakker, i tillegg til at vi aktivt holder foredrag knyttet til aktuelle emner for blant annet oppdrettsnæringa og UiT.

Arbeidet med lakselus blir stadig mer omfattende og vil være et aktuelt fokusområde også for våre nytilsatte. 

Da store deler av arbeidet vil gå ut på å kommunisere med kunder samt å dokumentere helsetilstand/miljøtilstand skriftlig på en rekke områder, er søkerens evner til å uttrykke seg klart og tydelig, både skriftlig og muntlig, svært viktig. Vi jobber i en hektisk bransje hvor vi også har en del krav til tidsfrister, slik at du må være god på å organisere din hverdag. Gode datatekniske ferdigheter er også en forutsetning.

Da det er store avstander ut til en del av kundene, må det påregnes en god del tid i bil, og førerkort er en nødvendighet. 

Du må like å jobbe selvstendig, samt ha en utpreget service-vilje. 

Marin Helse kan tilby en spennende og ansvarsfull stilling i et svært kompetent og energisk fagmiljø. Det vil være gode utviklingsmuligheter i en bransje i vekst. Vi tilbyr også konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. 

Søknadsfrist og tiltredelse snarest.


Søknad med CV sendes; post@marinhelse.no

SalmonJobs
Marin Helse
Marin Helse

Søknadsfrist: 30.06.2018
Sted: Finnsnes/Harstad

Kontaktinformasjon:

Vil du vite mer om stillingen og Marin Helse, ta kontakt med Per Anton Sæther på tlf. 48186767