Gå til innhold
Annonse

Formidler - visningsanlegg for havbruk

Museum Vest (MV) er et konsolidert museum med syv avdelinger; Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet, Bjørn West museet og fra 1. jan. i 2019 blir trolig Bergens Sjøfartsmuseum (BSJ) en del av MV. Museene har havet som fellesnevner. Museum Vest, vil med BSJ, ha vel 55 årsverk og er organisert som en stiftelse med eget styre. Museum Vest er et konsolidert museum med sju avdelinger; Det Hanseatiske museum og Schøtstuene, Norges Fiskerimuseum, Herdla museum, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet og Bjørn West museet. Museene har et særlig fokus på kystens historie i krigs- og fredstid. Museum Vest har vel 38 årsverk og er organisert som en stiftelse med eget styre.

 

Museum Vest, ved Norges Fiskerimuseum, har inngått et samarbeid med Lerøy Vest AS, som har fått en visningskonsesjon. Museet skal være ansvarlig for formidlingen. Ambisjonene er at dette skal bli det faglig fremste og best besøkte visningsanlegget i landet.

Museet søker en person som er en dyktig formidler og som har et særlig kjennskap til havbruk fra et samfunnsperspektiv. Har du høyere samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller tverrfaglig utdanning og erfaring rettet mot havbruk, sjømatproduksjon, fiskeri eller havnæringer? Vi søker etter deg som kan skape engasjement og spre interessant og balansert kunnskap om havbruksnæringen til alle ± fra skolelever til statsråder. Du skal jobbe i et tverrfaglig team som formidler ny innsikt i havbruk. Erfaring fra museumsformidling, pedagogisk utdanning eller annen relevant formidlingserfaring er ønskelig.

Du må også kunne håndtere en rask båt med 12 passasjerer. Våre formidlere skal ta med grupper gjennom en spesialutstilling ved Norges Fiskerimuseum og til sjøs ved et visningsanlegg i nærområdet. Formidleren vi søker må være komfortabel med båt og sjø, og vil måtte tilegne seg nødvendig praktisk og formell kompetanse for å håndtere mindre, raske passasjerfartøy. Kurs/utdanning blir finansiert av museet.

Formidlingen vil komme i drift våren 2019 og være helårig.

Ønsker du ytterligere info. kan du søke på: http://aquavisning.no/

 

Søknaden sendes: personal@museumvest.no innen 15. august.

SalmonJobs
Museum Vest, Norges Fiskerimuseum
Museum Vest, Norges Fiskerimuseum

Søknadsfrist: 15.08.2018
Sted: Bergen

Kontaktinformasjon:

Du kan også ta kontakt med

nestleder ved Norges Fiskerimuseum,

Gitte Bastiansen på tlf. 988 15 071,

eller direktøren for Museum Vest,

Stig Stark-Johansen, på tlf. 924 14 887.