Gå til innhold
Annonse

Rådgiver/seniorrådgiver

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

 

Har du lyst til å være med på å utvikle norsk havbruksforskning? 

Hos oss vil du få jobbe med spennende forskning- og innovasjonsaktiviterer innenfor havbruk.  Stillingen er midt i blinken for deg som er opptatt av havbruksforskning for å utvikle et bærekraftig næringsliv i global front.  

Du vil få god innsikt i, og bedre forståelse av, marine forskningsutfordringer og de mulighetene som havet byr på. Det er en fordel om du har forskningsfaglig kompetanse og har brukt molekylærbiologiske verktøy. 

Hovedarbeidsoppgaver  

 • planlegging av forskningsaktiviteter
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og analyser
 • utredninger og rapportering
 • strategiarbeid og rådgivning
 • kontakt med forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter
 • koordinering med tilsvarende nasjonale og internasjonale satsinger 

 Vi søker deg som 

 • har relevant høyere akademisk utdanning, gjerne doktorgrad
 • har god kunnskap om havbruksnæringen
 • har relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning og/eller næringsliv
 • behersker elektroniske arbeidsverktøy
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er selvstendig, målrettet, konstruktiv og har godt humør. Vi vektlegger at du har gode samarbeidsevner og kan jobbe godt i team.

Vi tilbyr deg 

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • gode muligheter for egen faglig utvikling og for å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • dyktige og hyggelige kolleger
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger mye vekt på kunnskapsdeling
 • et sosialt miljø med blant annet idrettslag, kunstforum og bedriftshytte
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger 

Om avdelingen: 

Hav-avdelingen har ansvaret for forskning for bærekraftig utnyttelse av marine ressurser og havmiljø som omfatter kunnskap om marine økosystemer, forvaltning og sjømat fra fiskeri og havbruk fram til forbruker. Avdelingen har ansvaret for forskningsprogrammene HAVBRUK og MARINFORSK, og vi har det strategiske ansvaret for Norges deltagelse i det europeiske samarbeidet JPI Oceans. Avdelingen har også ansvaret for etablering av et havsekretariat som skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med viktige havinitiativ nasjonalt og internasjonalt. 

Vi planlegger, koordinerer, finansierer og følger opp marin forskning i Norge - noe som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning både i offentlige og private virksomheter. Vi er 15 medarbeidere og har svært mye internasjonal aktivitet. 

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.   

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.  

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.   

Elektronisk søknadsskjema må være utfylt og sendt innen søknadsfristen 25. april 2019.

SØK PÅ STILLINGEN

SalmonJobs
Norges Forskningsråd
Norges Forskningsråd

Søknadsfrist: 25.04.2019
Sted: Oslo

Kontaktinformasjon:

 

Christina I.M. Abildgaard – Avdelingsdirektør
Tlf. 932 09 901

Kjell Emil Naas – Spesialrådgiver
Tlf. 901 65 701

Se også nettsiden vår www.forskningsradet.no.