Gå til innhold
Annonse

1085 avdelingsingeniør - akvakultur

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Den 1. januar 2018 ble Havforskningsinstituttet fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Matre er det ledig fast stilling som 1085 avdelingsingeniør for å styrke vår driftsstab. Vedkommende skal jobbe med røkting av fisk og oppfølging av eksperimentelle studier, med fleksibel veksling mellom land- og sjøanlegg.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig stell og fôring av laksefisk i ferskvannsfasen, fra befruktning og klekkeridrift til smoltifisering.
 • Daglig stell og fôring av rensefisk og laks i sjøfasen.
 • Oppfølging av eksperimentelle studier.
 • Feltarbeid, med vekt på å bistå forskere og studenter.
 • Veiledning av lærlinger og kunne påta seg fadderansvar for disse.
 • Intern rapportering til biologiske driftsledere på land og sjø.


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis med fagbrev i akvakultur. Arbeidserfaring innenfor fagområdet kan ev. kompensere for manglende relevant utdanning.
 • Den som tilsettes må ha:
 • Røktererfaring med laksefisk i ferskvannsfasen og sjøfasen.
 • Erfaring med blodprøvetaking.
 • Kunnskap og erfaring med bruk av ulike kjemiske bedøvelsesmidler, samt kunne følge hygienebaserte prosedyrer.
 • Dokumentert kunnskap om fiskens anatomi og fysiologi, med særlig vekt på oksygenforbruk og hvilke faktorer som påvirker dette.
 • Kjennskap til overvåking og alarmsetting av system for vannkvalitet.
 • Erfaring med feltarbeid og være villig til periodevis jobbe på kveldstid i felt.
 • Erfaring med å jobbe i et flerkulturelt miljø og kunne kommunisere på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, gjerne i pressede situasjoner som krever godt team-arbeid.
 • Erfaring med veiledning av lærlinger og kunne påta seg fadderansvar.
 • Sertifikat for bil, klasse B.
 • Den som tilsettes bør ha:
 • Erfaring fra arbeid med lakselus.
 • Båtførerbevis og truckførersertifikat, eller være villig til å følge opplæring i arbeidstiden for å få slike sertifikat.

Vi tilbyr:

 • Et godt, utfordrende og kreativt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stilling som 1085 avdelingsingeniør lønnes etter statens lønnsregulativ.
Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, vitnemål og relevante attester.

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er også en IA-virksomhet, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

SØK PÅ STILLINGEN

SalmonJobs
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet

Søknadsfrist: 25.04.2019
Sted: Forskningsstasjonen Matre, Matredal

Kontaktinformasjon:

Stasjonsleder Ragnar Nortvedt
e-post: ragnar.nortvedt@hi.no eller
mobil: 928 29 508 eller
se vår web-side: www.hi.no.