Gå til innhold
Annonse

Teknisk/Maritim koordinator til fartøyavdeling

Hordafor er den ledende aktøren i å utnytte biprodukter fra oppdrettsnæringen slik at hele fisken blir utnyttet. Visjonen til selskapet er å være globalt foretrukket innenfor bearbeiding av marine biprodukter, der avfall i en næring blir ressurs i en annen næring. Hordafor AS omsatte for i overkant av NOK 500 mill. i 2018 og har solid økonomi.

Hordafor sin forretningsidé er å utnytte biprodukter fra oppdretts- og fiskerinæringen. Hordafor er bærekraft i praksis og et godt eksempel på sirkulær økonomi. Biprodukter fra fiskeri blir omdannet til fôringredienser til bruk i fôr til oppdrettsnæringen. Biprodukter fra oppdrettsnæringen blir omdannet til lakseolje og proteinkonsentrat som er ingrediensar i fôrproduksjon til landbruk og oppdrettsnæring internasjonalt. Hordafor AS har hovedkontor på Salthella i Austevoll kommune, deler av administrasjonen er lokalisert i Bergen.


En sentral del av selskapet er logistikken der 5 egeneide fartøy med lastekapasitet på ca.
600 – 3 400t er et viktig verktøy. Fartøyene er tidligere laste-/fiskebåter (3 stk.) og kjemikalietankere (2 stk) som er tilpasset Hordafor sin virksomhet.


SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER ER RELATERT TIL DRIFT, VEDLIKEHOLD OG TEKNISK OPPFØLGING AV SELSKAPETS 5 FARTØY

 • Delta i planlegging, koordinering og gjennomføring av verkstedopphold i samarbeid med flåtesjef
 • Drift og oppfølging av vedlikeholdssystem for fartøyene
 • Oppfølging av klasse- og myndighetskrav
 • Delta i koordinering av grensesnitt mellom logistikk, fartøydrift og kvalitet
 • Kvalitetssikring og avvikshåndtering (ISM, interne system)


KVALIFIKASJONER

 • Maritim og/eller teknisk utdanning
 • Erfaring fra teknisk drift, verkstedopphold m.m.
 • Kjennskap til vedlikeholdssystemer
 • Kunnskap om relevante regelverk. Kjennskap til ISM-koden vil være en fordel
 • Gode IT-kunnskaper
 • Erfaring fra fiskeri og/eller akvakultur vil være positivt


PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Løsningsorientert og handlekraftig
 • Strukturert og effektiv arbeidsform
 • Jobber godt både selvstendig og i team

Stillingen inngår i fartøyavdelingen og rapporterer til flåtesjef

Hordafor kan tilby et godt arbeidsmiljø og en sentral rolle i en solid og bærekraftig bedrift. Gode lønnsvilkår og personalforsikringer. 

 

SalmonJobs
Hordafor AS
Hordafor AS

Søknadsfrist: 20.08.2019
Sted: Bekkjarvik

Kontaktinformasjon:

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med
Karsten Østervold (flåtesjef)
Tlf. 915 66 772.

Søknad kan sendes på epost til jobb@hordafor.no