Gå til innhold
Annonse

Ingeniør/Teknisk

PLANY AS er ein leiande leverandør av innovative løysingar basert på tekniske tekstilar til havbruk, landbruk og maritim industri. Bedrifta er lokalisert i Gursken i Sande kommune og har i lengre tid hatt ei god utvikling og vekst, spesielt innan havbruk. PLANY AS har ein sterk posisjon i sine marknader og ein klar strategi om fortsatt lønsam utvikling og vekst. For å fortsette veksten treng vi fleire motiverte og dyktige medarbeidarar.

Hovudoppgåver:

 • Utvikle nye produkt
 • Forbetre eksisterande produkt
 • Forbetre produksjonsmetodar
 • Leie utviklingsprosjekt
 • Vere i aktiv dialog med kundar og samarbeidspartnerar
 • Du må rekne med reising 

Eigenskapar

 • Kommuniserer godt med kundar og samarbeidspartnerar på alle nivå, og klarer å omsetje deira ynskje og behov til produkt og tenester som let seg selje
 • Oppfattar raskt nye trendar og idear og kjem med forslag til korleis PLANY kan bidra inn mot desse
 • God gjennomføringsevne med aktiv målsetjing og bevisst jobbing for å nå måla
 • Deltek aktivt i teamet og delar kunnskap og kreativitet
 • Har innsikt i nødvendige standardar og prosedyrar
 • Ser løysingar der andre ser utfordringar
 • Positiv og samarbeidsvillig

Kvalifikasjonar

 • Erfaring med produktutvikling
 • Fortrinnsvis Bachelor/Master i ingeniørfag
 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg
 • Ønskelig med CAD-erfaring, fortrinnsvis Inventor

 

Send søknad merka «Ingeniør/Teknisk» med CV innan 31. oktober til post@plany.no

 

SalmonJobs
Plany AS
Plany AS

Søknadsfrist: 31.10.2018
Sted: Gursken i Sande kommune

Kontaktinformasjon:

For nærare opplysningar om stillinga som

Ingeniør/Teknisk kan du kontakte

teknisk leiar Kjell-Åge Saure

Tel. 974 77 018