Gå til innhold

Kvalitetsleder

Helgeland Smolt AS driver yngel- og smoltproduksjon på 2 lokaliteter, hhv i Sundsfjord i Gildeskål Kommune og i Reppen i Rødøy Kommune. Samlet produseres det om lag 3500 tonn smolt av ulike størrelser der det meste av produksjonen skjer ved bruk av RAS-teknologi. Selskapet står foran betydelige ekspansjonsplaner og i 2021 vil 38 medarbeidere omsette for omlag 300 mill NOK. Bak Helgeland Smolt AS står solide oppdrettsaktører som Nova Sea AS, Lovundlaks AS, Selsøyvik Havbruk AS og Gildeskål Forsøksstasjon AS.

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetsleder har det overordnede ansvar for alt kvalitetsarbeid i bedriften. I tillegg ligger ansvaret for bedriftens HMS-system under denne stillingen.
 • Oppfølging av system inkl revisjoner, risikovurderinger og aktuelle planer
 • Opplæring og veiledning av øvrige ansatte innen området
 • Kommunikasjon opp mot relevante myndigheter
 • Oppfølging av tillatelser, myndighetskrav og kundekrav
 • Ekstern rapportering til myndigheter i Norge relatert til HMS og Ytre miljø

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på Bachelornivå. Relevant praksis og erfaring på ledernivå kan kompensere for manglende utdanning
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Evne til strategisk helhetlig tenkning
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring i bruk av ulike dataverktøy
 • Gode analytiske evner samt gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby

 • En selvstendig stilling i en flat organisasjon
 • Deltakelse i selskapets ledergruppe
 • Fleksibel kontorplassering og arbeidstidsordning
 • Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner
 • Meget god pensjons- og forsikringsordning

Har du lyst på ny jobb med spennende utfordringer sender du en kortfattet søknad med CV innen 25.01.2021 på mail til tor-arne@hsmolt.no

SalmonJobs
Helgeland Smolt
Helgeland Smolt

Søknadsfrist: 25.01.2021
Sted: Sundsfjord, Hamn i Nordland fylke

Kontaktinformasjon:

Tor-Arne Gransjøen

Daglig leder

Mobil 900 13 956

Werner Storøy

Produksjonsleder

Mobil 996 02 722