Gå til innhold
Annonse

Ressurskoordinator

Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte. Årlig omsetning er rundt 620 millioner kroner. 
Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

 

Nofima på Sunndalsøra har ledig en nyopprettet stilling som ressurskoordinator. Stillingen inngår i forskningsstasjonens ledergruppe og rapporterer til leder. Forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra er en av Europas største innen akvakultur, og vi driver spennende forskning innen ernæring, fiskevelferd- og helse, tidlige livsstadier hos marin fisk, avl og genetikk, vannkvalitet og resirkulering (RAS).

Vi driver forskning på flere arter; laks, ørret, rognkjeks og berggylt og kveite. Vi har et nytt og svært moderne forskningsanlegg for bruk av resirkulert vann som er Norges eneste storskala forskningsanlegg på dette feltet og vi har en ny forsøkshall for marine arter.

 

Kvalifikasjoner

  • Høyskoleutdanning eller master i prosess, akvakultur eller tilsvarende. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant praksis
  • Praktisk erfaring fra prosess- og produksjonsplanlegging, gjerne også RAS
  • Gode kunnskaper innen Office programmer som Word, Excel og PowerPoint samt digitale systemer (eks web/hjemmesider).
  • God muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
  • Gode lederegenskaper og evne til å kommunisere og arbeide i team
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet


Hovedarbeidsoppgaver vil være 

  • Planlegging og ressursutnyttelse av stasjonens fisk-, forsøks- og vannressurser
  • Budsjettering og planlegging av forsøk sammen med forskere og stasjonens øvrige personal
  • Datafangst og dokumentering av kvalitet på forsøksfisk


Vi tilbyr

Nofima arbeider innenfor mange spennende områder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
Akvadivisjonen er et sterkt fagmiljø som dekker alle ledd i den verdikjeden som akvakulturindustrien representerer. Vi tilbyr deg et spennende og variert arbeid i et internasjonalt miljø.
Sunndal kommune er en flott kommune med gode barnehage-, skole- og kulturtilbud. Kommunen har også en fantastisk natur med mange muligheter for frilufts-interesserte.

Nofima tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må regnes med. 

Vi ber om at vitnemål lastes opp i vitnemålsportalen.

SØK PÅ STILLINGEN HER

 

 

SalmonJobs
Nofima AS
Nofima AS

Søknadsfrist: 18.08.2019
Sted: Sunndalsøra

Kontaktinformasjon:

For nærmere opplysninger kontakt
leder for forskningsstasjonen
Synnøve Helland tlf +47 93418912.