Gå til innhold
Annonse

PATOGEN SØKER FLERE HISTOPATOLOGER

PatoGen er i dag markedsledende leverandør av bioteknologiske analyser og rådgivning til oppdrettsnæringen i Norge og Storbritannia. Med visjonen «Oceans Ahead» har PatoGen lagt en sterk føring på å utvikle posisjonen som markedsleder videre inn i fremtiden. Forbyggende fiskehelse definerer selskapets kjernevirksomhet og det blir fortløpende foretatt betydelige investeringer i opparbeidelse av kunnskap som skal komme oppdrettere av fisk til gode. PatoGen har 55 ansatte, hovedkontor i Ålesund, og avdelinger i Bodø, Oslo, Bergen, Oban (Skottland) og Puerto Varas (Chile).

I 2017 og 2018 har selskapet tatt i bruk nye lokaler i Ålesund og Bodø med oppsett av Europas mest moderne PCR laboratorium. PatoGen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter internasjonal standard ISO17025. Se www.patogen.no for mer praktisk informasjon.     

PatoGen ønsker å utvide vårt team av histopatologer. Vi er interessert i dere som har en relevant fagbakgrunn og som har et ønske om å være med å videreutvikle verdens ledende selskap på forebyggende fiskehelse. PatoGen ser både etter kandidater med lang erfaring og kandidater med kortere erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

  • Relevant utdanning og erfaring med fiskehistopatologi, fortrinnsvis med hovedfokus på laks og ørret.
  • Erfaring med digital patologi er en fordel
  • Erfaring fra fiskehelsearbeid og kommunikasjon med fiskehelsepersonell en fordel
  • Personlige egenskaper som nøyaktig, kunnskapsrik og tydelig
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk.
  • Evne til å fungere godt i et motivert og dedikert team

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, samt konkurransedyktige betingelser. Kontorsted etter nærmere avtale.

Søknad sendes: career@patogen.no innen 15. september. Merkes «Histopatolog».

SalmonJobs
Patogen
Patogen

Søknadsfrist: 15.09.2019
Sted: Ålesund

Kontaktinformasjon:

Laboratoriedirektør Birgit Myklebust på telefon 91573286 eller e-post birgit@patogen.no